Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Файзулаєва О.М. Методи підвищення якості виділення мовних сигналів для голосової аутентифікації користувачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Файзулаєва Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
602.
Владов С.І. Методи та засоби визначення гемодинамічних показників при діагностуванні порушень системи кровообігу людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Владов Сергій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
603.
Буров Є.В. Методи та засоби побудови програмних систем на основі онтологічних моделей задач [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Буров Євген Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
604.
Озеранський В.С. Методи та засоби формування штучних підструктур у задачах декомпозиційного діагностування цифрових пристроїв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Озеранський Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015
605.
Єременко Н.В. Методи та модель інформаційної технології логістичного управління вантажоперевезеннями в різнорідній транспортній мережі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Єременко Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015
606.
Хаейн Т.М. Методика і засіб метрологічної атестації координатно-вимірювальних машин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Хаейн Тамара Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2015
607.
Айлікова Г.В. Методологічні основи планування території регіонів України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Айлікова Ганна Вітольдівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
608.
Осиченко Г.О. Методологічні основи формування естетики міського середовища [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Осиченко Галина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
609.
Матківська І.Я. Механізм і кінетичні закономірності фільтраційного сушіння зерна пшениці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Матківська Ірина Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
610.
Механізм регулювання економіки [Журнал] = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми. – ISSN 1726-8699
611.
Примаков Е.М. Минное поле политики [Книга] / Евгений Примаков. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 360, [3] с., [16] л. фот. : фот. – ISBN 5-235-02944-5
612.
Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведет политическая близорукость [Книга] / Евгений Примаков. – Москва : Российская газета, 2009. – 238, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94829-032-4
613.
Мир глазами президента Сирии Хафеза Асада [Книга] : [сборник речей и выступлений]. – Москва : Институт востоковедения Российской Академии Наук, 2000. – 247, [1] с., [8] л. фот. – ISBN 5-89282-155-2
614.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
615.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
616.
Прокопчук І.Ю. Мистецтво українського авангарду 1910-х - початку 1930-х років: образотворчі ідеї кубофутуризму та їхній вплив на процес мистецького формотворення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Прокопчук Інна Юхимівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015
617.
Стребкова І.В. Мистецьке життя Вижниччини другої половини XX - початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Стребкова Ірина Веніамінівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015
618.
Сичова О.В. Мистецькі фестивалі в соціокультурному просторі малих і середніх міст сучасної України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сичова Олена Віталіївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015
619.
Лазебник Л.Л. Міжнародні банківські розрахунки [Книга] : навч. посібник / Л.Л. Лазебник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 284, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-265 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-775-6
620.
Павлов Г.Г. Мікроскопічні дослідження гірських порід [Книга] : навч. посібник для студентів геол. спец. ВНЗ / Г.Г. Павлов, О.О. Павлова, О.В. Білан ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 223, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч. мінералів: с. 218-223. – Бібліогр.: с. 217. – ISBN 978-966-439-750-3
621.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
622.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
623.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
624.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
625.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,