Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Орієнтальні студії в Україні [Книга] : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – 504, [4] с., [6] арк. фот. : іл., фот., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5736-8
602.
Мулик Н.С. Орінсія. Вбивця драконів [Книга] : роман / Назар Мулик. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. – 410, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-621-550-8
У пр.№1699971 напис: Бібліотеці ім. Максимовича від автора. Підпис, 11. 10. 2015
603.
Осадець Семен Степанович [Книга] : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; наук. ред. Т.В. Куриленко ; авт. вступ. ст. О.О. Гаманкова]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 86, [2] с., [3] арк. фотоіл. : портр. – Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 12). – ISBN 978-966-483-932-4
604.
Петрина Н.В. Основи екологічних експертиз [Книга] : конспект лекцій у схемах і таблицях : навч. посібник / Н.В. Петрина. – Київ : Київська військово-картографічна фабрика, 2014. – 83, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 68-69 та наприкінці ст.
605.
Кучеренко В.Р. Основи економічної кон"юктури [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-222. – ISBN 966-8365-41-0
606.
Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму [Книга] : навч. посібник для закладів освіти / В.Д. Дехтяр ; Київ ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Науковий світ, 2003. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 200. – ISBN 966-675-125-9
607.
Основи регіонального управління в Україні [Книга] : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Каф. регіон. упр., місцевого самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: В.М. Вакуленко та ін.] ; за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 2012. – 573, [3] с. : іл., табл. – Слов. основ. термінів: с. 530-565. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-619-310-3
608.
Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу [Книга] : навч. посібник / Марта Мальська, Володимир Худо, Валерій Цибух ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-271. – ISBN 966-8253-99-X
609.
Круглик В.С. Основы алгоритмизации и программирования на языке Python [Книга] : учеб. пособие / В.С. Круглик, М.С. Львов, А.В. Спиваковский. – Херсон : Айлант, 2015. – 252 с. : ил. – Библиогр.: с. 251. – ISBN 978-966-630-040-2
610.
Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники [Книга] / Е.И. Манаев. – Изд. 4-е. – Москва : URSS ; ЛИБРОКОМ, 2013. – 511, [1] с. – Предм. указ.: с. 502-507. – Библиогр.: с. 498-500. – ISBN 978-5-397-03192-9
611.
Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права [Книга] / И.Б. Новицкий ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Зерцало ; Гарант, 2007. – X, 395, [1] с., [1] л. портр. – Сер. осн. в 2002 г. – Библиогр.: с. 361-365 и в подстроч. примеч. – (Серия "Русское юридическое наследие" / гл. ред. проф. В.А. Томсинов). – ISBN 978-5-8078-0140-1
612.
Садохин А.П. Основы этнологии [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 351 с. : ил. – Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. – (Cogito ergo sum. Urbi et orbi). – ISBN 5-238-00583-0
613.
Коротка Н.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров"я [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коротка Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
614.
Василевська Т.Е. Особистісні виміри етики державного службовця [Книга] : монографія / Т.Е. Василевська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2008. – 334, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 314-332 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-241-0
615.
Островська Н.В. Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Островська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики і масової комунікації. – Запоріжжя, 2015
616.
Матвеева Л.В. Отто Юльевич Шмидт 1891-1956 [Книга] / Л.В. Матвеева. – Київ : Институт востоковедения им. А.Е. Крымского, 2006. – 228, [2] с. : ил. – Посвящается 115 годовщине со дня рождения Отто Юльевича Шмидта. – Библиогр.: с. 226-228 и в подстроч. примеч. – (Научно-библиографическая литература). – ISBN 5-02-002280-2
617.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
618.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
619.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
620.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
621.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
622.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
623.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
624.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
625.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex