Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Кодьєва О.П. Мистецтво як змінена форма свідомості [Книга] : навч. посібник / Кодьєва О.П. ; за заг. ред. О.В. Потєхіна ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 206, [1] с. – Покажч.: с. 199-205. – Бібліогр.: с. 190-198. – ISBN 978-966-301-241-4
602.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1999-
603.
Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини [Книга] : практикум : навч.-практ. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Липов В.В. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2009. – 329, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-370-104-2
604.
Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини [Книга] : навч.-практ. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Липов ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал. – ISBN 978-966-370-100-4
605.
Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини [Книга] : навч.-практ. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Липов ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал. – ISBN 978-966-370-103-5
606.
Міжнародні економічні відносини [Книга] : навч. посібник / [С.О. Якубовський та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : Одеський національний університет, 2012. – 260, [1] с., включ. обкл. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-689-019-5
607.
Нуруллаєв О І.С. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією [Книга] : монографія / І.С.О. Нуруллаєв ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Правова єдність, 2009. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 142-157 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2183-72-6
608.
Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства [Книга] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., 11 груд. 2012 р. / Київ. ун-т права Нац. акад. наук, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька та ін.]. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-966-2609-45-5
609.
Жиганюк І.В. Мікроскопічна теорія взаємодії молекул води [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Жиганюк Ігор Вікторович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013
610.
Юрчишин В.М. Місце і роль прокурора у досудовому розслідуванні та їх відображення в теорії, законодавстві і практиці [Книга] : монографія / В.М. Юрчишин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Чернівці : Родовід, 2013. – 307, [1] с. – Бібліогр.: с. 269-306. – ISBN 978-966-407-034-5
611.
Левченко Г.Д. Міф проти історії [Книга] : семіосфера лірики Лесі Українки: монографія / Галина Левченко. – Київ : Академвидав, 2013. – 327, [4] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 308-327. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-059-2
612.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 1996-
613.
Козирський В.Г. Мовно-етнічна передісторія [Книга] / В. Козирський, О. Маловічко. – Київ : Сталь, 2012. – 144 с. : табл., іл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 142-144. – ISBN 978-617-676-012-2
614.
Бойченко О.В. Моделі і методи підвищення стійкості інформаційної системи спеціального призначення [Дисертація] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Бойченко Олег Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
615.
Єфіменко А.А. Моделі та задачі оптимального керування структурою інформаційно-комунікаційного підприємства в умовах конкуренції [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Єфіменко Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
616.
Аксельрод Ю.С. Мой дед Лев Троцкий и его семья [Книга] / Юлия Аксельрод. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 445, [3] с., [4] л. фотоил. – Библиогр.: с. 445-446. – (Личный взгляд : воспоминания, материалы, документы). – ISBN 978-5-227-04169-2
617.
Паря Е. Молдавский язык для стран СНГ [Книга] : учебник для студ., обучающихся по спец. направления "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / Е. Паря, Д. Усач ; М-во образования и науки Рос. Федерации ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. лингвист. ун-т" ; М-во просвещения Респ. Молдова, Славянский ун-т. – Москва : ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2013. – 417, [2] с. : ил., табл. + + 1 CD. – Библиогр.: с. 9. – ISBN 978-5-88983-511-0
618.
Молодь і ринок [Журнал] : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
619.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
620.
Бойко М.Я. Моноазобарвники та гетероциклічні азосполуки як аналітичні реагенти для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Бойко Марія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ, 2013
621.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
622.
Потіш Л.А. Навчально-польова практика з зоології [Книга] : [навч. посібник] / Потіш Л.А., Фаринець С.І. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. лісівництва. – Ужгород : Говерла, 2013. – 120 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 118-119. – ISBN 978-96-2095-78-4
623.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
624.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / М-во надзвичайних ситуацій України ; Держ. п-во "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
625.
Малиновский И.А. Народ и власть в русской истории [Книга] / Проф. И.А. Малиновский ; [под ред. и с предисл. В.А. Попелюшка ; Ин-т права им. И. Малиновского Нац. ун-та "Острожская академия" ; Запад. регион. науч. центр Нац. акад. правовых наук Украины]. – Острог : Изд-во Национального университета "Острожская академия", 2012. – 91, [1] с. – 2-ой тит. лист репринт. - Вых. дан. ориг.: Киев: Изд. газеты "Киевские отклики" ; Первая Артель Печатного Дела, 1905. – (Антология правовой мысли)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,