Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Палітычная сфера [Журнал] : часопіс палітычных даследаванняу / Рэдакцыйна Рада часопіса "Палітычная сфера". – Мінск, 2005-. – ISSN 1819-3625
602.
Палітычная сфера [Журнал] : часопіс палітычных даследаванняу / Рэдакцыйна Рада часопіса "Палітычная сфера". – Мінск, 2005-. – ISSN 1819-3625
603.
Чернишов В.В. Парадигма синтезу західної та східної філософсько-теологічних традицій у творчості Г.С. Сковороди [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Чернишов В.В. ; Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2010
604.
Черінь Г. Паралелі [Книга] : (2006 – 2009) : [вірші] / Ганна Черінь. – Київ : Сучасний письменник, 2009. – 228, [3] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-8620-12-6
605.
Теліпко В.Е. Парламентське право [Книга] : академічний курс : підручник / В.Е. Теліпко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 660, [2] с. – Бібліогр.: с. 613-648. – ISBN 978-611-01-0015-9
606.
Педагогіка і психологія [Журнал] = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
607.
Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
608.
Кравченко С.І. Періодичні видання Польщі 20-30-х років XX століття у світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, польсько-український діалог [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Кравченко С.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
609.
Питання боротьби зі злочинністю [Журнал] : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Право, 1997-
610.
Мотиль О. Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження [Книга] = Imperial Ends. The Decay, Collapse, and Revival of Empires / Олександр Мотиль ; [авторизов. пер. з англ. П. Грицака ; наук. ред. О. Бетлій]. – Київ : Критика, 2009. – 200 с. – ISBN 966-8978-06-4
611.
Верига Ю.А. План рахунків бухгалтерського обліку [Книга] : навчальний посібник / Ю.А. Верига, Г.І. Зима, Н.О. Кулявець. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 175, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-0091-5
612.
Корчевський О.М. Пневмовібраційна сепарація лому кабельно-провідникової продукції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.08 / Корчевський О.М. ; МОНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010
613.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
614.
Бечко П.К. Податковий менеджмент [Книга] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / П.К. Бечко, Н.В. Лиса ; М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики України, Уман. держ. аграр. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 283-287. – ISBN 978-966-364-828-6
615.
Заєць С.Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Заєць С.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
616.
Заєць С.Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Заєць С.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
617.
Бурлакова І.В. Поетика малої прози письменників МУРу (40-і - 60-і рр. XX ст.) [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.01 / Бурлакова І.В. ; МОНУ, КНУТШ, Ін-т філолог. – Київ, 2010
618.
Сидоренко В.М. Покращення показників моніторингу систем електропривода шляхом корекції електричних сигналів силових кіл [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.09.03 / Сидоренко В.М. ; Кременчуцький держ. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2010
619.
Поліграфія і видавнича справа [Журнал] : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1964-. – ISSN 0554-4866
620.
Поліграфія і видавнича справа [Журнал] : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1964-. – ISSN 0554-4866
621.
Ігнатьєв П.М. Політика Республіки Індії в Південній Азії [Автореферат] : автореф. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Ігнатьєв П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
622.
Кіянка І.Б. Політична конфліктологія [Книга] : [навчально-методич. посібник для слухачів магістерської програми "Державне управління"] / І.Б. Кіянка ; Львівський регіональний ін-т державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 96 с. – Бібліогр. : с. 76-80
623.
Прудченко О.М. Політична реклама в контексті сучасної культури України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Прудченко О.М. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010
624.
Мініч А.П. Понняття етичної раціональності в сучасній філософії господарства [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Мініч А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
625.
Походження, становлення та розвиток українського народу [Книга] : монографія / М.І. Обушний [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 566 с. – ISBN 978-966-439-165-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,