Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Нумізматика і фалеристика [Журнал] : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
577.
Томченко О.В. Обгрунтування методів системного аналізу стану водно-болотних угідь з використанням даних дистанційного зондування Землі і наземних спостережень (на прикладі верхів"я Київського водосховища) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Томченко Ольга Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. землі Ін-ту геол. наук НАН України". – Київ, 2015
578.
Ганушевич К.А. Обгрунтування технологічних параметрів отримання газогідратів з метану вугільних шахт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Ганушевич Костянтин Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015
579.
Рошко Н.Б. Облік і аналіз туристичної діяльності (на прикладі Карпатського регіону України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Рошко Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
580.
Облік і фінанси [Журнал] = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
581.
Образ [Журнал] : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
582.
Образ [Журнал] : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
583.
Образ [Журнал] : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
584.
Образ [Журнал] : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
585.
Євтушенко О.М. Образ героя в сучасному медіатексті: функціонально-типологічний аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікації : 27.00.01 / Євтушенко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Каїв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
586.
Во Тхи Тань Ха Оптимальное управление динамическими системами в реальном времени [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Во Тхи Тань Ха ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2015
587.
Рудяк Ю.А. Оптичні експериментально-розрахункові методи визначення напружено-деформованого та граничного станів прозорих діелектриків [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Рудяк Юрій Аронович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015
588.
Організаційна психологія. Економічна психологія [Журнал] = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
589.
Освіта регіону [Журнал] : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
590.
Освіта регіону [Журнал] : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
591.
Освіта регіону [Журнал] : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2005-
592.
Освіта регіону [Журнал] : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2005-
593.
Савицька О.В. Основи агроекології і урбоекології [Брошура] : навч.-метод. комплекс для підгот. студентів-бакалаврів за напрямом 6.040104 - Географія / О.В. Савицька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. фіз. географії і геоекології. – Київ : Логос, 2013. – 83, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 77-84
594.
Ващук Ф.Г. Основи професійного педагогічного спілкування [Брошура] : навч.-метод. посіб. / Ф.Г. Ващук, І.В. Козубовська ; Ужгород. держ. ун-т, Ужгород. природн.-гуманітар. шк.-коледж. – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ Закарпатського комітету у справах преси та інформації, 1996. – 46, [2] с. – Бібліогр.: с. 47. – ISBN 5-7707-9949-8
595.
Островська Н.В. Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Островська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Каїв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
596.
Петруньок Б.П. Особливості становлення і розвитку колективної ідентичності кримських татар в контексті українського державотворення [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Петруньок Борис Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософ. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2015
597.
Гінсбах М.К. Особливості функціонування системи гемостазу у пацієнтів з різними підтипами ішемічного інсульту [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гінсбах Марина Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
598.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
599.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
600.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,