Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України [Журнал]. – Київ. – ISSN 2220-1394
577.
Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України [Журнал]. – Київ. – ISSN 2220-1394
578.
Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України [Журнал]. – Київ. – ISSN 2220-1394
579.
Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України [Журнал]. – Київ. – ISSN 2220-1394
580.
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку [Журнал] = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
581.
Наукові основи збереження біотичної різноманітності [Книга] = Scientific principles of biodiversity conservation : Матеріали I (XII) Міжнар. наук. конф. молодих учених, (Львів, 21-22 трав. 2015 р.) / НАН України, Ін-т екології Карпат, Рада молодих учених. – Львів : Інститут екології Карпат НАН України, 2015. – 232, [2] с. – Тит. арк., зміст парал. укр., англ. - Ст. укр., рос., англ. – ISBN 978-966-02-7590-4
582.
Наукові розвідки з державного та муніципального управління [Журнал] : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2011-
583.
Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) [Журнал] = Scientific studies - XXI (culture, education - anthropocentric paradigms and the modern world) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча : Міленіум. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
584.
Софійчук К.К. Науково-методичне забезпечення контролінгу у системі управління підприємством [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Софійчук Катерина Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2015
585.
Косенко В.Р. Науково-методичні основи функціональної стійкості бортових інформаційно-керуючих комплексів маневрених транспортних засобів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Косенко Вікторія Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2015
586.
Нафтогазова галузь України [Журнал] : науково-виробничий журнал / Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України" ; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Київ, 2013-. – ISSN 2409-7500
587.
Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2014 року [Книга] / [уклад.-упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-286-8
588.
Національна наукова медична бібліотека України [Брошура] : [буклет] / [уклад.: Остапенко Т.А. та ін.]. – Київ : Коляда О.П., 2010. – 25 с. : фотогр. – Без тит. арк.
589.
Борисенко В.Й. Національна освіта і формування української модерної нації у 1921-1934 роках: європейські тенденції та радянські реалії [Книга] : [навч. посібник] / В.Й. Борисенко, І.О. Телегуз ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 156, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 153-156. – Бібліогр.: с. 137-152. – ISBN 978-966-660-765-2
У пр. № 1700244 напис: Бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від авторів! 20Х.2015 р. Підписи.
590.
Боклач Б.І. Незавершені сторінки [Книга] : повісті, оповідання, поезії / Б.І. Боклач. – Чернівці : Чернівецький національний університет
591.
Зима І.Г. Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у людини [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Зима Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
592.
Тіхонова М.А. Непідприємницькі фізкультурно-спортивні організації як суб"єкти цивільного права [Книга] : монографія / М.А. Тіхонова. – Харків : Панов, 2015. – 285, [1] с. – Бібліогр.: с. 259-285 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-15-5
593.
Шмойлов В.И. Непрерывные дроби в вычислительной математике [Книга] / В.И. Шмойлов, А.А. Редин, Н.А. Никулин ; Юж. федер. ун-т, науч.-исслед. ин-т многопроцессор. вычислит. систем им. акад. А.В. Каляева. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. – 225, [3] с. : ил., табл. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Указ.: с. 220-225. – Библиогр.: с. 216-219
В пр. №1700166 напис: Библиотеке Киевского университета. Подпись. 08.05.2015 г. Таганрог
594.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
595.
Несплачений рахунок [Брошура] : як вугільні електростанції руйнують наше здоров"я : звіт Альянсу з охорони здоров"я та довкілля. – [Київ] : Національний екологічний центр України. – 44, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 41-44
596.
Трубаков Є.О. Неукладені цивільно-правові договори: поняття, правова природа, правові наслідки [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Трубаков Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
597.
Кончаловский А.С. Низкие истины [Книга] / Андрей Кончаловский ; [лит. зап. А. Липкова]. – Москва : Коллекция "Совершенно секретно", 1998. – 381, [3] с., [32] фотоил. : ил. – ISBN 5-89048-057-X
598.
Горбаль В.Я. Німецький оркестр доби бароко і раннього класицизму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Горбаль Вадим Ярославович ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2015
599.
Новая и новейшая история [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
600.
Нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в лісовому секторі України: аналіз та перспективи розвитку [Книга] = Legal framework of biodiversity protection in forest sector of Ukraine: analysis and prospects / Г.В. Бондарук [та ін.] ; НАН України, Всесвіт. фонд природи WWF, Ін-т екології Карпат НАН України, Держ. природознавчий музей НАН України. – Львів : Інститут екології Карпат НАН України, 2013. – 264, [2] с. : табл. – Тит. арк., анот., рез., зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 223-226, 237-242. – ISBN 978-966-02-6896-8
Підготовка цієї книги підтримана Товариством інвестицій та розвитку DEG у рамках проекту "Підтримка відповідального управління лісовим господарством для сталого розвитку в Українських Карпатах" (2012-2015) та компанією IKEA "Підтримка відповідальногоуправління лісовими ресурсами у Дунайсько-Карпатському екорегіоні" (2011-2017).
Зміст цієї книги підтриманий Програмою ENPI FNPI II (www.enpi-fleg.org) в Україні.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,