Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Шевчук В. Механічні основи структурного аналізу [Книга] : навч. посібник / В. Шевчук, М. Лавренюк. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 80 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 80
577.
Безотосний М.Т. Ми на вічнім шляху до Шевченка [Брошура] / Безотосний Микола Трохимович. – Полтава : Говоров С.В., 2014. – 23 с. : іл., портр. – До 200-річчя від Дня народження Т.Г. Шевченка. – Бібліогр.: с. 23
578.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский псих.-соц. ун-т. – Москва, 2000-. – ISSN 2073-8536
579.
Киреевский И.Р. Мифы древних славян [Книга] / Игорь Киреевский. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 239, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-9910-0857-0
580.
Середа О.В. Між польським слов"янофільством та російським панславізмом [Брошура] = Between Polish slavophilism and Russian pan-slavism : сприйняття та розвиток слов"янських ідей серед українських (руських) громадських діячів підавстрійської Галичини у 60-х роках XIX століття / Остап Середа. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, 2012. – 42, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Українознавчі розвідки. Working papers in Ukrainan studies ; 1)
581.
Міждисциплінарні дослідження складних систем [Журнал] = Interdisciplinary studies of complex systems : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем. – Київ. – ISSN 2307-4515
582.
Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти [Книга] : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. : Київ, 28 лют. - 1 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. роботи ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАНП України ; [редкол.: Л.Ф. Бурлачук та ін. ; за ред. Ю.М. Швалба]. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2014. – 126, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
583.
Назаренко О.А. Міжнародне право [Книга] : практикум / О.А. Назаренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 223, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-570-8
584.
Міжнародне приватне право. Особлива частина [Книга] : підручник / [А.С. Довгерт та ін.] ; за ред. А.С. Довгерта, В.І. Кисіля ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Правова єдність, 2013. – 399, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-566-239-7
585.
Буценко І.М. Міжнародний економічний аналіз [Книга] : [практикум : навч. посібник] / І.М. Буценко, Ю.В. Ілясова, О.В. Кутняк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Крим. екон. ін-т, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Сімферополь : Салта, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-218. – ISBN 978-966-1623-66-7
586.
Міжнародний медичний журнал [Журнал] = Международный медицинский журнал : науковий журнал. – Харків, 1995-. – ISSN 2308-5274
587.
Білозір О.В. Міжнародно-правове регулювання трудової міграції в рамках Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Білозір Оксана Володимирівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014
588.
Чернобай Г.С. Міфологічний суб"єкт безособового речення в українській мові [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Чернобай Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
589.
Куєвда В.Т. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект [Книга] : монографія / Володимир Куєвда ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка, Укр. культурол. центр (м. Донецьк). – Донецьк : Український культурологічний центр, 2007. – 236, [3] с., [12] арк. фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 214-236. – ISBN 978-966-2018-01-1
590.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
591.
Закусило О.К. Моделирование диалоговых процессов [Книга] / О.К. Закусило, А.Ф. Верлань, И.А. Чмырь. – Київ : Київський університет, 2014. – 255, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 227-244. – ISBN 978-966-439-734-3
592.
Іванік О.М. Моделювання геологічних поцесів і структур [Книга] : практикум : навч. посібник / О.М. Іванік, М.В. Назаренко, С.А. Хоменко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 115, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 112
593.
Притула М.М. Моделювання та прогнозування економіко-екологічних процесів [Книга] : навч.-метод. посіб. / М.М. Притула ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 252 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-250
594.
Молекулярно-радиационная теория и методы расчета тепло- и массообмена [Книга] / Н.И. Никитенко [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики. – Киев : Наукова думка, 2014. – 742, [1] с. : ил,. – Библиогр.: с. 721-733. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1314-8
595.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
596.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
597.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
598.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
599.
Морське право: актуальні питання теорії та практики [Журнал] = Maritime law: actual aspects of theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. морська акад. – Одеса : Фенікс
600.
Савосько С.І. Морфологічні зміни в корі великого мозку за моделювання гострого церебрального інсульту та фармакокорекції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Савосько Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,