Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Чопоров С.В. Математичне моделювання геометричних об"єктів з використанням R-функцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чопоров Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
577.
Ліщина В.О. Математичне моделювання процесів виникнення і розповсюдження лісових пожеж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Ліщина Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Відкритий міжнародн. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2011
578.
Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах ВНЗ" [Книга] : 21-22 квіт. 2011 р. / Запоріз. обл. рада [та ін. ; редкол.: Лепський М.А. (голова) та ін.]. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2011. – 200 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-96965-8-8
579.
Медицинское право [Книга] : учебник [для юрид. и медицинских вузов] / [Стеценко С.Г. и др.]. – [Изд. 2-е, доп. и перераб.]. – Москва : [РМАПО, ЦКБ РАН], 2011. – 568 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 561-567 и в конце главы. – ISBN 978-5-7249-1510-6
580.
Медична фізика [Книга] : у 4 т. : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Булавін Л.А та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-335-2
581.
Стеценко С.Г. Медичне право України: правове забезпечення відомчої медицини МВС України [Книга] : монографія / С.Г. Стеценко, Т.О. Тихомирова. – Київ : Атіка, 2010. – 150, [2] с. – Бібліогр.: с. 138-151. – ISBN 978-966-326-385-4
Монографію присвячено актуальним проблемам правового забезпечення відомчої медицини в системі МВС України. Вказаний напрям с важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке все активніше завойовує позиції в системі права України.
Видання буде цікавим для науковців, котрі опікуються проблемами юридичного забезпечення відомчої медицини, викладачів юридичних і медичних закладів освіти та всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання медичної діяльності.
582.
Стеценко С.Г. Медичне право України: правове забезпечення лікарської таємниці [Книга] : монографія / С.Г. Стеценко, І.В. Шатковська. – Київ : Атіка, 2010. – 142, [2] с. – Бібліогр.: с. 128-143. – ISBN 978-966-326-386-1
Монографія присвячена актуальним проблемам юридичного забезпечення лікарської таємниці в Україні. Вказаний напрям с важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, котре все активніше завойовує позиції в системі права України.
583.
Стеценко С.Г. Медичне право України: правові засади забезпечення медичного страхування [Книга] : [монографія] / Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Шатковський Я.М. ; [за заг. ред. С.Г. Стеценка]. – Київ : Атіка, 2010. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 188-207. – ISBN 978-966-326-389-2
Монографію присвячено актуальним проблемам законодавчого запровадження в Україні обов"язкового медичного страхування. Вказаний напрям с важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке дедалі активніше завойовує позиції в системі права України.
Видання буде цікавим для науковців, які опікуються проблемами юридичного забезпечення медичного страхування, викладачів юридичних і медичних закладів освіти та всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання медичної діяльності.
584.
Стеценко С.Г. Медичне право України: реалізація та захист прав пацієнтів [Книга] : монографія / С.Г. Стеценко, В.О. Галай. – Київ : Атіка, 2010. – 166, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 144-167. – ISBN 978-966-326-384-7
Монографію присвячено актуальним проблемам реалізації та захисту прав пацієнтів у сучасній Україні. Вказаний напрям є важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке все активніше завойовує позиції в системі права України.
Видання буде цікавим для науковців, які опікуються проблемами реалізації та захисту прав людини, викладачів юридичних і медичних закладів освіти та всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання медичної діяльності
585.
Медіакультура особистості [Книга] : соціально-психологічний підхід : навчально-методичний посібник / [Баришполець О.Т. та ін.] ; за ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціал. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2010. – 438, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 359-362. – ISBN 978-966-8063-80-5
586.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
587.
Александрова А.Ю. Международный туризм [Книга] : учебник для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по спец. "География" / А.Ю. Александрова. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 470 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 460-462. – ISBN 5-7567-0189-3
588.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
589.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
590.
Бондаренко В.П. Ментальные миры [Книга] / Владимир Бондаренко ; [фото К.В. Скипенко]. – Харьков : [ФОП Кудлай В.В.], 2010. – 176 с. : илл. – ISBN 966-2406-07-8
591.
Жижек С. Метастази насолоди [Книга] = The metastases of enjoyment : шість нарисів про жінку й причинність / Славой Жижек ; [пер. О. Мокровольського]. – Київ : Альтернативи, 2000. – 186, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7217-12-4
592.
Антоненко Н.С. Метод захисту приймальних трактів бортових радіотехнічних систем від впливу потужних електромагнітних випромінювань та практичні пристрої його реалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Антоненко Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2011
593.
Бобрицький С.М. Методи аналізу показників якості передачі мовного трафіку в мережах з пакетною комутацією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бобрицький Сергій Михайлович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
594.
Катушков В.О. Методи і моделі дистанційних вимірювань у будівництві [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Катушков Володимир Олексійович ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011
595.
Преснякова Д.В. Методи і моделі процесів та елементів поверхневої семантики словосполучень природної мови в системах штучного інтелекту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Преснякова Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
596.
Чекмишев О.В. Методи конвергованих досліджень соціальних комунікацій [Книга] : монографія / Олександр Чекмишев ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 336 с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-334. – ISBN 978-966-439-475-5
597.
Фігура Р. Методи та засоби сповільненого відтворення польських дифтонгів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фігура Роман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
598.
Даюб Ясер Методи та моделі оптимізації переміщення вантажів підвищеної небезпеки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Даюб Ясер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
599.
Щербінін К.С. Методи та моделі сегментації відео для систем метричного пошуку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Щербінін Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
600.
Шубкіна О.В. Методи та моделі семантичного анотування текстових документів з використанням штучних нейронних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шубкіна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex