Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Дудаш А.Й. Лютерська ортодоксія [Книга] : есе / А.Й. Дудаш ; пер. із сербськохорват. на укр. Т.М. Березняк ; консультант перекладу Н.В. Гаврішко]. – Тернопіль : ІрМа, 2009. – 96 с. – (Серіяит "Трактування Протестантизму"). – ISBN 978-966-97149-0-9
577.
Кавун Л. "М"ятежні" романтики вітаїзму: проза ВАПЛІТЕ [Книга] : монографія / Лідія Кавун : [наук. ред. М.К.Наєнко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 326, [2] с. – Бібліогр.: с. 308-327. – ISBN 966-8756-51-7
578.
Мазоренко Дмитро Іванович [Книга] : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1969-2011 роки / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосп. б-ка ; Харків. нац. техн. ун-т. сільського госп-ва ім. П. Василенка ; [уклад. : В.А. Вергунов, Л.М. Тіщенко, В.І. Жила та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М.Д. Безуглий]. – Харків : [Міськдрук], 2011. – 119 с., [16] с. іл. : фото. – (Біобібліографічна серія "Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України"). – ISBN 978-617-619-024-0
579.
Накадзима С. Мама, у меня все хорошо! [Книга] : о годах учебы Нобухиро Тэрада в Киевском государственном хореографическом училище / Соноэ Накадзима. – Киев : Сучасність, 2010. – 112 с., [64] с. илл. : илл. – ISBN 978-966-96584-9-4
580.
Мандрівець [Журнал] : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
581.
Маркетинг в Україні [Журнал] / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
582.
Новиков А.О. Марко Кропивницький і Харківщина [Книга] : розвідки, гіпотези, документи / А.О. Новиков. – Харків : Майдан, 2000. – 181, [3] с. – Бібліогр.: с. 176-181. – ISBN 966-7077-90-X
583.
Кін Д. Мас-медіа і демократія [Книга] = The media and democracy / Джон Кін ; пер. з англ. О. Гриценко, Н. Гончаренко ; літ. ред. О. Гриценко. – Київ : К.І.С.-Київ. Інформація. Сервіс ; Аналіт.-дослідн. центр "АНОД", 1999. – 134 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 131-134. – ISBN 966-7048-20-9
584.
Демченко С.В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Демченко Сергій Володимирович ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
585.
Мішура Ю.С. Математика фінансів [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закл., які навчаються за освіт.-кваліфікац. рівнем магістра зі спец. "Математика", "Статистика" та за освіт.-кваліфікац. рівнем бакалавра за напрямом підготовки "Математика"] / Ю.С. Мішура, Г.М. Шевченко; КНУТШ. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : Київський університет, 2011. – 351, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 346-351. – Бібліогр.: с. 340-345. – ISBN 978-966-439-446-5
586.
Момот А.І. Математичне моделювання [Брошура] : методичні вказівки до практичних робіт / А.І. Момот, О.Я. Оліх ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 71, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 71
587.
Чопоров С.В. Математичне моделювання геометричних об"єктів з використанням R-функцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чопоров Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
588.
Ліщина В.О. Математичне моделювання процесів виникнення і розповсюдження лісових пожеж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Ліщина Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Відкритий міжнародн. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2011
589.
Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах ВНЗ" [Книга] : 21-22 квіт. 2011 р. / Запоріз. обл. рада [та ін. ; редкол.: Лепський М.А. (голова) та ін.]. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2011. – 200 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-96965-8-8
590.
Медицинское право [Книга] : учебник [для юрид. и медицинских вузов] / [Стеценко С.Г. и др.]. – [Изд. 2-е, доп. и перераб.]. – Москва : [РМАПО, ЦКБ РАН], 2011. – 568 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 561-567 и в конце главы. – ISBN 978-5-7249-1510-6
591.
Медична фізика [Книга] : у 4 т. : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Булавін Л.А та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-335-2
592.
Стеценко С.Г. Медичне право України: правове забезпечення відомчої медицини МВС України [Книга] : монографія / С.Г. Стеценко, Т.О. Тихомирова. – Київ : Атіка, 2010. – 150, [2] с. – Бібліогр.: с. 138-151. – ISBN 978-966-326-385-4
Монографію присвячено актуальним проблемам правового забезпечення відомчої медицини в системі МВС України. Вказаний напрям с важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке все активніше завойовує позиції в системі права України.
Видання буде цікавим для науковців, котрі опікуються проблемами юридичного забезпечення відомчої медицини, викладачів юридичних і медичних закладів освіти та всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання медичної діяльності.
593.
Стеценко С.Г. Медичне право України: правове забезпечення лікарської таємниці [Книга] : монографія / С.Г. Стеценко, І.В. Шатковська. – Київ : Атіка, 2010. – 142, [2] с. – Бібліогр.: с. 128-143. – ISBN 978-966-326-386-1
Монографія присвячена актуальним проблемам юридичного забезпечення лікарської таємниці в Україні. Вказаний напрям с важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, котре все активніше завойовує позиції в системі права України.
594.
Стеценко С.Г. Медичне право України: правові засади забезпечення медичного страхування [Книга] : [монографія] / Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Шатковський Я.М. ; [за заг. ред. С.Г. Стеценка]. – Київ : Атіка, 2010. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 188-207. – ISBN 978-966-326-389-2
Монографію присвячено актуальним проблемам законодавчого запровадження в Україні обов"язкового медичного страхування. Вказаний напрям с важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке дедалі активніше завойовує позиції в системі права України.
Видання буде цікавим для науковців, які опікуються проблемами юридичного забезпечення медичного страхування, викладачів юридичних і медичних закладів освіти та всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання медичної діяльності.
595.
Стеценко С.Г. Медичне право України: реалізація та захист прав пацієнтів [Книга] : монографія / С.Г. Стеценко, В.О. Галай. – Київ : Атіка, 2010. – 166, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 144-167. – ISBN 978-966-326-384-7
Монографію присвячено актуальним проблемам реалізації та захисту прав пацієнтів у сучасній Україні. Вказаний напрям є важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке все активніше завойовує позиції в системі права України.
Видання буде цікавим для науковців, які опікуються проблемами реалізації та захисту прав людини, викладачів юридичних і медичних закладів освіти та всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання медичної діяльності
596.
Медіакультура особистості [Книга] : соціально-психологічний підхід : навчально-методичний посібник / [Баришполець О.Т. та ін.] ; за ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціал. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2010. – 438, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 359-362. – ISBN 978-966-8063-80-5
597.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
598.
Александрова А.Ю. Международный туризм [Книга] : учебник для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по спец. "География" / А.Ю. Александрова. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 470 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 460-462. – ISBN 5-7567-0189-3
599.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
600.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,