Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Всеобщая история религий мира [Книга] : Боги, герои, духи, мировые религии, верования, культы, гимны, молитвы, мистерии, мифы, легенды, сказания стран и народов планеты : иллюстрированная энциклопедия. – Москва : Эксмо, 2007. – 736, [28] с. : илл. – ISBN 978-5-699-17868-1
577.
Пилипенко М.С. Втілені думки [Книга] : поезія - скульптура / Міртала Пилипенко ; [ переклад з рос. мови А. Гумецької ]. – Львів : Місіонер, 2004. – 200 с. : іл. – ISBN 966-658-042-Х
578.
Кулаковский П.А. Вук Караджич. Его деятельность и значение в сербской литературе [Книга] / П.А. Кулаковский ; вступ. статья : В.К. Журавлев, И.В. Журавлев. – Изд. 2-е, доп. – Москва : КомКнига, 2005. – 16, 270 с. – ISBN 5-484-00117-X
579.
Высшее образование в России [Журнал] : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1992-. – ISSN 0869-3617
580.
Вячеслав Липинський та його доба [Книга] : науковий збірник. – Київ ; Житомир : Видавничий центр КНЛУ, 2007. – 390 с. – ISBN 978-966-638-217-0
581.
Шекспір В. Гамлет [Книга] : трагічна історія Гамлета - принца Данського : трагедія на 5 дій / Вільям Шекспір ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Факультет культури і мистецтв, Кафедра театрознавства та акторської майстерності ; переклад з англійської М. Рудницького. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 192 с., [ 4 ] с. илл. – ISBN 978-966-613-609-4
582.
Чекалина А.А. Гендерная психология [Книга] : учебное пособие / А.А. Чекалина. – Москва : Ось-89, 2006. – 256 с. – ISBN 5-98534-412-6
583.
Школик І.В. Гендерний чинник у видавничій справі України: історія та сучасність [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Школик І.В. ; Українська академія друкарства. – Львів, 2009
584.
Караулов В.Б. Геология [Книга] : основные понятия и термины : справочное пособие / В.Б. Караулов, М.И. Никитина. – Изд. 4-е, исправл. – Москва : ЛКИ, 2007. – 152 с. – ISBN 978-5-382-00216-3
585.
Геологія і геохімія горючих копалин [Журнал] = Geology & geochemistry of combustible minerals / НАНУ Ін-т геол.і геох.горюч.копалин; Укр.нафтогазова академія. – Львів, 1965-. – ISSN 0869-0774
586.
Геологія і геохімія горючих копалин [Журнал] = Geology & geochemistry of combustible minerals / НАНУ Ін-т геол.і геох.горюч.копалин; Укр.нафтогазова академія. – Львів, 1965-. – ISSN 0869-0774
587.
Геологія і геохімія горючих копалин [Журнал] = Geology & geochemistry of combustible minerals / НАНУ Ін-т геол.і геох.горюч.копалин; Укр.нафтогазова академія. – Львів, 1965-. – ISSN 0869-0774
588.
Геологія і геохімія горючих копалин [Журнал] = Geology & geochemistry of combustible minerals / НАНУ Ін-т геол.і геох.горюч.копалин; Укр.нафтогазова академія. – Львів, 1965-. – ISSN 0869-0774
589.
Тищенко А.П. Геолого-геофізична модель нафтогазових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря (на прикладі площі Шмідта) [Дисертація] : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Тищенко А.П. ; КНУТШ. – Киев, 2009
590.
Тарасов А.В. Гетероароматичні В-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Тарасов А.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009
591.
Москвіна В.С. Гетероциклічні системи (O-,N-,S-вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Москвіна В.С. ; КНУТШ ; Хімічний фак-т ; Каф-ра органічної хімії. – Киев, 2009
592.
Гетьман [Журнал] : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
593.
Гиперболоид инженера Гарина [Електронний ресурс] : [экранизация самого загадочного романа Алексея Толстого] ; жанр : фантастика ; продолжительность : 91 мин. – Москва : RUSCICO, 2006. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : русский, английский.- Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- Субтитр. версии : русск., англ.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера
1925 год. Профессор Манцев изобрел оружие небывалой разрушительной силы-гиперболоид, наносящий страшные удары лучом. Инженер Гарин крадет этот прототип лазерной пушки и решает использовать для безумной идеи - стать правителем мира, не догадываясь, чтопоследствия будут опасными и для него самого. За Гариным и изобретением начинается настоящая охота...

Главная премия "Золотая печать города Триеста", МКФ фантастических фильмов , Триест, Италия

Дополнительные материалы :
интервью с оператором А.Рыбиным : текстовый материал о писателе А. Толстом;
фотоальбом "Памяти Е. Евстигнеева" ; фильмографии ; фотоальбом.
594.
Голодомор 1932-1933 років на Уманщині : очима свідків, мовою документів [Книга] : збірник документів і матеріалів / Уманська районна рада ; Уманська районна державна адміністрація ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. П. Тичини ; [ редколегія : Усик С.О., Тригубенко О.С., Кузнець Т.В. та ін. ]. – Умань, 2008. – 480с., [ 80 ] с. іл. – ISBN 978-966-439-110-5
595.
Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина [Книга] = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the Federal foreign office of Germany / Національний ін-т стратегічних досліджень ; упоряд. Кудряченко А.І. ; [ передмова Рубан Ю.Г. ]. – Київ : НІСД, 2008. – 336с. – ISBN 966-554-135-8
596.
Басинский П.В. Горький [Книга] / Павел Басинский. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 464 с., [ 48 ] с. илл. : ил. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1229 (1029)). – ISBN 5-235-02540-7
597.
Гонатас Е.Х. [Гостинний кардинал [Книга] / Е. Х. Гонатас. – 2-е вид. – Афіни : Стигмі, 1997. – 73 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-269-036-4
598.
Государственная символика Российской Федерации [Книга] : Конституция РФ. Государственный флаг РФ. Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ. – Москва : Экзамен, 2007. – 64 с. – (Кодексы и Законы). – ISBN 978-5-377-00565-0
599.
Пласковітис С. [Гребля [Книга] : роман / Спірос Пласковітис. – Афіни : Кедрос, 1991. – 242 с. – Видання новогрецькою мовою
600.
Дальний Поиск [Книга] : литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 2-3. 2008 / гл. ред. Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2008. – 368 с. – ISBN 5-85141-069-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex