Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія "Право" [Журнал] = Scientific bulletin Academy of municipal administration : збірник наукових праць. – Київ
  вип. 2. – 2014. – 366 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
552.
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів
  вип. 1. – 2015. – 279 с. – З 2005 р. Львівськ. юр. ін-т реорганіз. у Льв. держ. ун. внутр. справ. - Резюме укр., рос., англ. мовами
553.
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів
  вип. 1. – 2015. – 267 с. – З 2005 р. Львівськ. юр. ін-т реорганіз. у Льв. держ. ун. внутр. справ. - Резюме укр., рос., англ. мовами
554.
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів
  вип. 2. – 2015. – 391 с. – З 2005 р. Львівськ. юрид. ін-т реорганіз. у Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Резюме укр., рос., англ. мовами
555.
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та психологія" [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Мукачево
  вип. 2 (2). – 2015. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
556.
Науковий вісник Одеського національного економічного університету [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Всеукр. асоціація молодих науковців. – Одеса. – ISSN 2409-9260
557.
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Бердянськ. – ISSN 2412-9208
558.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 2 (вип. 37). – 2014. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
559.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 1 (вип. 34). – 2013. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
560.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 2 (вип. 35). – 2013. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
561.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 1 (вип. 36). – 2014. – 261 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
562.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 1 (вип. 38). – 2015. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
563.
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку [Журнал] = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
564.
Наукові постаті сучасної суспільної географії України [Книга] : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Олійник Я.Б., Нич Т.В., Тиква Л.М.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – 80 с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7069-10-1
565.
Наукові праці МАУП [Журнал]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2001-
566.
Наукові праці МАУП [Журнал]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2001-
567.
Наукові праці МАУП [Журнал]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2001-
568.
Наукові праці МАУП [Журнал]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2001-
569.
Наукові праці МАУП [Журнал]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2001-
570.
Наукові праці НДФІ [Журнал] : науковий збірник / М-во фінансів України ; Акад. фінансового управління ; Н.-д. фінансовий ін-т. – Київ, 1996-
571.
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького [Журнал] : право, економіка / М-во освіти і науки України. – Івано-Франківськ, 2007-. – ISSN 2078-6670
572.
Зайцев М.С. Науково-методичне забезпечення безпечної експлуатації гірничотехнічних об"єктів на основі застосування засобів оперативного візуального контролю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Зайцев Максим Станіславович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015
573.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Книга] : у 2 т. / О.О. Кот, Т.В. Боднар, С.І. Шимон, О.О. Отраднова, С.М. та ін. Бервено; [О.О. Кот та ін.] ; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер. – ISBN 966-667-240-5
574.
Наукоємні технології [Журнал] = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2075-0781
575.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,