Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Клио [Журнал] = Klio : журнал для учёных / C.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
552.
Клио [Журнал] : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
553.
Карпиленко В.А. Когнітивні структури тематичних новин в електронних ЗМІ [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Карпиленко Валерія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2014
554.
Дюбель Р. Кодекс Люцифера [Книга] : [исторический детектив] / Рихард Дюбель ; [пер. с нем. А. Перминова]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2009. – 668, [4] с. : ил. – Пер. изд.: Die Teufelsbibel / Richard Dubel, 2007. – ISBN 978-966-14-0264-4
555.
Кодекси України [Журнал] / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
556.
Кодекси України [Журнал] / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
557.
Славинський М.Б. Колеги: шляхи та роздоріжжя [Книга] / Микола Славинський ; [відп. ред. А. Жикол]. – Київ : Дивосвіт, 2014. – 382, [2] с. – В змісті авт.: Л. Костенко, Ю. Мушкетик, О. Довгий, П. Кононенко, І. Дзюба, Р. Франко, Є. Товстуха, Ю. Щербак, Б. Олійник, О. Гижа, В. Женченко, І. Драч, Я. Федорук, П. Осадчук, М. Наєнко, П. Мовчан, М. Жулинський, В. Терен, В. Брюховецький та ін. – ISBN 978-966-7552-72-5
У примірнику №1689527 напис:
Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка - один із "персонажів" цієї книжки, проф. Наєнко М.К.
558.
Поживанов М.А. Колокол звонит и по тебе (Катастрофу можно отменить - 2) [Книга] / Михаил Поживанов. – Киев : Видавництво ТОВ "Сіті Прес Компані", 2014. – 287, [1] с. : цв. ил., фот. – ISBN 978-617-7126-01-9
559.
Колядки і щедрівки [Книга]. – Львів : Монастир Монахів Студитського Уставу ; Свічадо, 1998. – 190, [10] с. : іл., ноти. – ISBN 966-561-106-2
560.
Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века [Книга] / Георгий Почепцов. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2000. – 348, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 345-348, в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-082-9
561.
Фокін С.Б. Комп"ютерна лексикографія і переклад: іспанська та українська мови [Брошура] : [вибіркова навч. дисципліна за спец. "переклад" освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" на 4-му курсі] / Фокін С.Б. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : [б. в.], 2014. – 64 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 60-64
562.
Бондар Ю.О. Комплексна оцінка геологічних пам"яток природи на прикладі об"єктів Криворіжжя [Дисертація] : Дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Юлія Олегівна Бондар ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2013
563.
Сарміна Г.Л. Комунікативні особливості німецькомовних шантажних листів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сарміна Ганна Лембітівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014
564.
Конкуренція [Журнал] : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2002-
565.
Ліпкан В.А. Консолідація інформаційного законодавства України [Книга] = Consoladation of information legislation of Ukraine : монографія / В.А. Ліпкан, М.І. Дімчогло ; за заг. ред. В.А. Ліпкана ; Глобал. орг. союзниц. лідерства ; Акад. безпеки відкритого сусп-ва ; Акад. наук вищ. освіти України. – Київ : О.С. Ліпкан, 2014. – 415, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Перед. сл., передм., зміст та висновки парал. укр. англ. - Тезаурус: с. 334-361. - Предм. покажч.: с. 404-409. - Імен. покажч.: с. 410-411. – Бібліогр.: с. 362-400 та в підрядк. прим. – (ORDO ORDINANS ; # 10). – ISBN 978-966-2439-47-2
566.
Іщенко О.П. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України [Книга] : монографія / О.П. Іщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. шк. суддів України. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 163-220. – ISBN 978-966-667-604-0
567.
Малярець Л.М. Контролінг зовнішньоекономічної діяльності підприємства: аналітичний підхід [Книга] : монографія / Малярець Л.М., Проскурніна Н.В. – Харків : Харків. Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 226, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-203. – ISBN 978-966-676-518-8
568.
Пасічник Д.С. Концепти "нація" та "національна ідея" у творчості Ях"ї Кемаля Беятли [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Пасічник Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
569.
Лапіна В.В. Концептуальні суперечності соціологічних теорій глобалізації та постмодерну в поясненні соціального впливу реклами [Дисертація] : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Лапіна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
570.
Координационная химия [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
571.
Координационная химия [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
572.
Координационная химия [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
573.
Координационная химия [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
574.
Координационная химия [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
575.
Корінний М.М. Короткий енциклопедичний словник з культури [Книга] / [Корінний М.М., Шевченко В.Ф. ; відп. ред. Шевченко В.Ф]. – Київ : Україна, 2003. – 383, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 380-383. – ISBN 966-524-105-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex