Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
527.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
528.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
529.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
530.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Журнал] : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
531.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
532.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
533.
Питання історії науки і техніки [Журнал] / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
534.
Селіверстов О.Г. Підвищення властивостей зварних з"єднань роторних деталей ГТД з титанового сплаву ВТ8 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Селіверстов Олександр Георгійович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2016
535.
Литвиненко Т.М. Підвищення енергоефективності формувачів високовольтних імпульсів з наносекундною тривалістю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Литвиненко Тарас Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016
536.
Проскурін А.Ю. Підвищення ефективності використання етанолу в поршневих двигунах шляхом термохімічної утилізації теплоти відхідних газів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Проскурін Аркадій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2016
537.
Койфман О.О. Підвищення ефективності роботи доменних повітронагрівачів шляхом збільшення тиску газу-теплоносія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Койфман Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016
538.
Стеценко М.С. Підвищення надійності трубопроводів високого тиску паливної системи суднового малообертового дизеля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Стеценко Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. морська акад.". – Одеса, 2016
539.
Ткач М.Я. Підвищення працездатності замкових різьбових з"єднань бурильної колони імпульсним вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим азотуванням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Ткач Микола Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016
540.
Барилюк Є.І. Підвищення ресурсу пневматичних електромагнітних клапанів шляхом введення демпфірування в рухому систему електромагнітного приводу клапана [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Барилюк Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016
541.
Нестерко А.Б. Підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Нестерко Артем Борисович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016
542.
Щербатюк М.М. Підготовка зразків рослинних тканин для електронної мікроскопії [Брошура] : (теорет. та практ. аспекти) : метод. посібник / М.М. Щербатюк, В.О. Бриков, Г.Г. Мартин ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Талком, 2015. – 61, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 61. – ISBN 978-617-7133-90-1
543.
Бойко В.С. Підземна гідрогазомеханіка [Книга] : підручник для студентів спец. "Видобування нафти і газу" / В.С. Бойко, Р.В. Бойко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Львів : Апріорі, 2005. – 451, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 444-445. – ISBN 966-5-7763-9741-3
544.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
545.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
546.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
547.
Підприємництво. Практикум [Книга] : навч. посібник / [І.І. Мазур та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 254, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-864-7
548.
Кондов К.В. Пізнавальний статус поняття "соціальний контроль" в об"єктивістських соціологічних теоріях XX століття [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Кондов Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
549.
Плазменно-индукционное выращивание профилированных монокристаллов тугоплавких металлов [Книга] / Б.Е. Патон [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электросварки им. Е.О. Патона. – Киев : Наукова думка, 2016. – 216, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 203-215. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1483-1
550.
Підмогильний В.П. Повість без назви... [Книга] : вибране / Валер"ян Підмогильний ; [упоряд., передм.: Ковалів Ю.І.]. – Київ : Академія, 2016. – 319, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-499-4
Зміст:

1. Повість без назви.. ;
2. В епідемічному бараці ;
3. Військовий літун ;
4. Історія пані Ївги ;
5. Остап Шаптала ;
6. Гайдамака ;
7. Ваня ;
8. Проблема хліба.

«Повість без назви» — останній твір у доробку Валер’яна Підмогильного,
найблискучіший у його творчості і в тогочасній українській літературі.
Це — досконалий за художньою фомою моралістичний трактат, сутичка актуальних для авторового сьогодення і для людського майбутнього принципів, близька до сковородинівства самодискусія.

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,