Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Кодекси України [Журнал] / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
527.
Міняйло Н.В. Колегія весталок у релігійному та політичному житті Давнього Риму (VIII ст. - 27 р. до Р.Х.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Міняйло Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараас Шевченка. – Київ, 2015
528.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / ООО "Изд-во "Колесо жизни". – Киев, 2006-
529.
Майстер І.П. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав фізичної особи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Майстер Ігор Полікарпович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2015
530.
Сіротін Ю.О. Компенсація та облік реактивної потужності в електротехнічних системах з несиметричними режимами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Сіротін Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015
531.
Новохацька Н.А. Комплексна оцінка та прогнозування впливу сміттєзвалищ на складові довкілля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Новохацька Наталя Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
532.
Ситник О.В. Комунікативна спрямованість композиційно-графічного моделювання як складник стратегії розвитку новинних порталів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ситник Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
533.
Коробка Т.С. Комунікаційні аспекти хорового виконавства (на прикладі діяльності Академічного хору імені П. Майбороди Національної радіокомпанії України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства ; 17.00.03 / Коробка Тетяна Сергіївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015
534.
Левицька О.С. Контекстуальність хронотопу. Роман Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта" [Книга] : монографія / Оксана Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2014. – 230, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 222-231. – Бібліогр.: с. 193-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-322-399-5
535.
Чорна В.О. Контроль та комплексний захист тягового електроприводу постійного струму рудничних контактних електровозів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Чорна Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015
536.
Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами [Книга] : вторая половина XX - начало XXI века / Е.М. Примаков. – Москва : Российская газета, 2006. – 382, [2] с., [16] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-94829-024-7
537.
Чібалашвілі А.О. Концептуальний синтез у сучасній українській художній культурі (на матеріалі камерної музики) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чібалашвілі Асматі Олександрівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015
538.
Фадеева И.Л. Концепция власти на Ближнем Востоке. Средневековье и новое время [Книга] / И.Л. Фадеева ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Изд. 2-е. – Москва : Восточная литература, 2001. – 281, [7] с. : ил. – Указ. имен и династий: с. 275-282 . - Рез. англ. – Библиогр.: с. 264-274 и в примеч.: с. 251-261. – ISBN 5-02-018275-3
539.
Федун П.М. Концепція Самостійної України [Книга] / Петро Федун - "Полтава" ; [упоряд. і відп. ред. М. Романюк ; редкол.: С. Богунов та ін.] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Галуз. держ. арх. Служби безпеки України. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-4910-3
540.
Федун П.М. Концепція Самостійної України [Книга] / Петро Федун - "Полтава" ; [упоряд. і відп. ред. М. Романюк] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Центр незалеж. іст. студій. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-6910-1
541.
Левко В.І. Концерт як чинник культурно-мистецького життя України XX - початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Левко Вероніка Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керів. кадрів кутури і мистецтв. – Київ, 2015
542.
Координационная химия [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
543.
Координационная химия [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
544.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
545.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
546.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
547.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
548.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
549.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
550.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex