Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Самойленко В.М. Моделювання басейнових геосистем [Книга] / В.М. Самойленко, Д.В. Іванок. – Київ : Прінт Сервіс, 2015. – 207, [1] с. : іл. табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 174-191. – ISBN 978-617-7069-23-1
527.
Карпуша М.В. Моделювання та ідентифікація в задачах оптимізації портфеля та керування ризиками [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Карпуша Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2015
528.
Молекулярно-біологічні методи дослідження мікроорганізмів [Книга] : навч. посібник / [Ліманська Н.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 179, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 171-179 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-689-069-0
529.
Барг И.М. Моллюски томаковских слоев Южной Украины [Книга] / И.М. Барг, Ю.Д. Степаняк ; [науч. ред. Д.Е. Макаренко ]. – Днепропетровск : Монолит, 2005. – 195, [1] с. : ил., схемы, карты. – Библиогр.: с. 181-194. – ISBN 966-7455-36-X
У пр. № 1698923 напис: Дорогому Толе от автора с любовью. 7.XII.05. Подпись
530.
Молоді науковці - географічній науці [Книга] : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс
531.
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки [Журнал] / Мін-во освіти і науки України. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л.Українки. – ISSN 2310-130Х
532.
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки [Журнал] / Мін-во освіти і науки України. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л.Українки. – ISSN 2310-130Х
533.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
534.
Пикуль В.С. Моонзунд [Книга] : роман-хроника / Валентин Пикуль. – Москва : Современник, 1992. – 509, [3] с. – ISBN 5-270-01673-7
535.
Єфіменко О.Ю. Морфо-функціональний стан шлунка та товстої кишки у щурів різного віку за умов введення нанокристалічного діоксиду церію [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Єфіменко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
536.
Фролов А.И. Московские музеи [Книга] / А.И. Фролов. – Москва : Муравей ; Отечество, 1999. – 375, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 368-369. – (О Москве и москвичах). – ISBN 5-89737-041-9
537.
Форсайт Ф. Мститель [Книга] = Avenger : [роман] / Фредерик Форсайт ; [пер. с англ. В. Вебер ; худож. И. Сауков]. – Москва : Эксмо, 2004. – 380, [1] c. : ил. – Сер. осн. в 2004 г. – (Mystery line). – ISBN 5-699-07760-X
538.
Подольцев А.Д. Мультифизическое моделирование в электротехнике [Книга] = Multiphysics modeling in electrical engineering / А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Институт электродинамики НАН Украины, 2015. – 304, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Библиогр.: с. 273-304. – ISBN 978-966-02-7671-0
539.
Шевчук В.О. На березі часу. Ті, котрі поруч [Книга] : спогади про сучасників / Валерій Шевчук. – Київ : Либідь, 2015. – 575, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-06-0697-5
В книзі автор докладно описує літературне середовище 1960-1980-х років. У першій частині йдеться про письменників-передшістдесятників (П. Тичина, М. Лукаш, Б. Антоненко-Давидович, П. Загребельний та ін.), у другій - про літераторів покоління, до якого належав автор, - шістдесятників (Є. Гуцало, В. Дрозд, Г. Тютюнник, І. Дзюба та ін.) і постшістдесятників.Цінність книжки полягає й у поданих документальних матеріалах.
540.
Сверстюк Є.О. На полі чести [Книга] : у 2 кн. / [Євген Сверстюк]. – Київ : Кліо. – ISBN 978-617-7023-30-1
541.
Данціг Ш. Навіщо читати [Книга] = Pourque lire? : есеї / Шарль Данціг ; з фр. пер. Зоя Борисюк. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2015. – 211, [5] с. : іл. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Pourquoi lire? / Charles Dantzig. Paris: Editions Grasset & Fasquelle, 2010. – (Колекція проЧИТАЙ). – ISBN 978-617-7192-01-4
542.
Скибицька Н.В. Навчальний посібник з домашнього читання [Книга] : для студентів 1-2 курсів ВНЗ зі спец. "англійська філологія" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 214, [1] с. – (Бібліотека інституту філології)
543.
Чеп"якова І.Ю. Навчання майбутніх філологів похідних дієслів давньогрецької мови [Дисертація] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чеп"якова Інна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015
544.
Ляшев О. Нарис церковної історії села Роїща [Книга] / Олександр Ляшев. – Чернігів : Десна, 2015. – 124, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-123 та в підрядк. прим. – ISBN 9789665025641
545.
Клоустон В.А. Народні казки та вигадки, їх вандрівки та переміни [Книга] / В.А. Клоустон ; пер. з англ. А. Кpимського ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. Василюк О.Д.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Стилос, 2009. – 153, [5] с. – До 90-річчя НАН України. - В кн. також стаття: По поводу сюжета сказки № 94, послужившего темою первого ученого труда В.Ф. Миллера. - Текст укр. та рос. – Бібліогр. в прим.: с.121-144 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-025-3
В кн. також: Арабська повість про Антара / В. Клоустон ; Єгипетські казки і казка пpо двох бpатів, вступна увага / Ж. Маспеpо; пеp. І.Я. Фpанка; Казка пpо двох бpатів / пеp. І.Я. Фpанка ; Уваги до казки пpо двох бpатів / Ем. Коскен ; пеp. І.Я. Фpанка ; Коpотке pезюме Клоустоновоі статті / А. Кpимський ; По поводу сюжета сказки № 94, послужившего темою первого ученого труда В.Ф. Миллера / А. Крымского.
546.
Наука і освіта [Журнал] = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
547.
Наука і освіта [Журнал] = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
548.
Оноприенко В.И. Наука как призвание [Книга] : книга интервью / Валентин Оноприенко ; Б-ка держ. фонду фундаментал. дослідж. – Киев : Державний фонд фундаментальних досліджень ; Информационно-аналитическое агентство, 2011. – 410, [2] с. : ил., фот. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-571-042-5
549.
Земан І.В. Наука міжнародного права у Львівському університеті [Книга] : монографія / І.В. Земан ; за наук. ред. проф. В.М. Репецького ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 318, [2] с. : портр., іл. – Анот. парал. укр., англ., пол. – Бібліогр.: с. 275-306 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0224-1
550.
Наука та інновації [Журнал] = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,