Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Історія в рідній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
527.
Костогриз С.Г. Історія інженерної діяльності [Книга] : навч. посібник / Костогриз С.Г. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 250, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 245-247. – ISBN 978-966-330-210-2
528.
Історія Київського університету [Книга] : монографія / [І.В. Верба, О.В. Вербовий, Т.Ю. Горбань та ін. ; редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 895, [1] с. : табл. – Ювілейне видання до 180-річчя Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-761-9
Видання є першою спробою узагальнюючого викладу історії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за всі 180 років існування. Авторами відтворено всі найголовніші етапи життя Київського університету від зародження "університетської ідеї"в Києві й донині. У монографії детально висвітлено навчальний процес, охарактеризовано найголовніші віхи розвитку наукових досліджень в університеті, розкрито його роль в суспільному житті.
529.
Гаврюшенко О.А. Історія культури [Книга] : навч. посібник / О.А. Гаврюшенко, В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська ; наук. ред. В.М. Шейко. – Київ : Кондор, 2004. – 763, [2] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 966-8251-45-8
530.
Історія науки і техніки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ
531.
Орлова Т.В. Історія пострадянських країн [Книга] : підручник / Т.В. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2014. – 502, [1] с. – Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 483-502. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0090-2
532.
Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (IX-XX ст.) [Книга] : навч. посібник [для студ. ВНЗ] / Бойко І.Й. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 903, [1] с. – Покажч.: с. 899-900. – Бібліогр.: с. 867-898 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0084-1
533.
Історія української літератури [Книга] : у 12 т. / [НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1436-7
534.
Петасюк О.І. Історія української та зарубіжної культури [Книга] : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / Олена Петасюк, Оксана Сморжевська ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Інститут металофізики НАН України імені Г.В. Курдюмова, 2009. – 167, [2] с., включ. обкл. – Бібліогр. наприкінці розд.
535.
Айенгар Г.С. Йога: жемчужина для женщин [Книга] / Гита Айенгар ; [пер. с англ. С.А. Прилипский ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова]. – Харьков : Фолио, 2006. – 348, [4] с., [49] л. фотоил : ил. – Пер. изд.: Yoga: a gem for women / Iyengar G.S. New Delhi : Allied Publishers Limited, 2001. - Сер. осн. в 1997 г. - Содерж.: Путь йоги ; Идеальна ли йога для женщин? ; Познай свое тело ; Асаны йоги. – (Домашняя библиотека). – ISBN 966-03-3256-4
536.
Жумабаев А.Ж. Казахстан-Украина [Книга] : между прошлым и будущим / Амангельды Жумабаев ; [ред. А. Турганбеков]. – Киев : Еженедельник "2000" ; Довіра, 2010. – 366, [2] с. : портр., фотоил. – ISBN 978-966-507-272-0
537.
Моргун В.А. Как нам возродить "славу України" [Книга] : введение в сакральную историю страны / [Моргун В.А.]. – Київ ; Донецьк : Промінь, 2014. – 691, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. на тит. л. не указ. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2008-66-1
У прим. №1689510 напис:
Вельмишановній Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Шевченка від автора з найкращими побажаннями миру, злагоди і достатку. 1.07.2014 р. Підпис
538.
Календарна обрядовість українців [Брошура] : навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту, галузь знань 0203 "Гуманітарні науки", напрям підготовки 6.020302 "Історія" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства ; [уклад.] Н.О. Громова. – Київ : КОМПРИНТ, 2014. – 34 с., включ. обкл. – Без тит. арк. - На обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: c. 32-34 та в тексті модулів
539.
Ткач М.М. Калинове намисто [Книга] : [оповідання] / Микола Ткач. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 65, [2] с.
540.
Караван историй. Украина [Журнал] / ДП "Изд-во Семь дней". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
541.
Караван историй. Украина [Журнал] / ДП "Изд-во Семь дней". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
542.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ. – ISSN 2312-0614
543.
Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (ЦДІАК України) 1494-1764 рр. [Книга]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 1999. – 266, [1] с. : іл. – ISBN 5-7702-0838-4
544.
Квалілогія книги [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
545.
Квалілогія книги [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
546.
Квалілогія книги [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 1996-. – ISBN 966322012-0
547.
Квіти України [Журнал] : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
548.
Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти [Книга] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – 476 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-95419-8-7
549.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
550.
Клен було чим не дерево [Книга] : укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Микола Ткача / [упоряд.: Н. Данилевська, М. Ткач]. – Ніжин : Пилипенко Н.В., 2014. – 247, [5] с. : іл., ноти
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,