Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Білан М.Б. Лексико-семантичні проблеми військового перекладу [Книга] / М.Б. Білан. – Київ : Логос, 2010. – 244 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-244. – ISBN 978-966-171-286-6
527.
Литературная учёба [Журнал] : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 1930-. – ISSN 0203-5847
528.
Яхонтова Т.В. Лінгвогенологія сучасної науки (на матеріалі англомовних наукових текстів) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Яхонтова Тетяна Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
529.
Дмитренко В.І. Літературний дискурс "Ланки"- МАРСу першої третини XX століття [Книга] : монографія / В.І. Дмитренко ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 280 с. – Бібліогр.: с. 252-279. – ISBN 978-966-617-201-6
Спільні домінанти художнього світотворення митців окреслено на основі аналізу творів Б. Антоненка-Давидовича, І. Багряного, Г. Брасюка, М. Галич, Я. Качури, Г. Косинки, В. Підмогильного, Є. Плужника, Т. Осьмачки, Б. Тенети, Д. Фальківського, В. Ярошенка
530.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
531.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
532.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
533.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
534.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
535.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
536.
Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля (проблема тождества логики, диалектики и теории познания в философии Гегеля) [Книга] / В.И. Шинкарук ; [вступ. сл. Л.В. Губерский ; предисл. В.Г. Кремень] ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Репринт. воспр. изд. 1964 г. – Київ : Київський університет, 2014. – 295 с. : портр. – Сер. осн. в 2013 г. - На обкл. сер. укр.: Джерела філософської думки в Київському університеті. – Библиогр.: с. XXII-XXIV и в подстроч. примеч. – (Серия "Источники философской мысли в Киевском университете"). – ISBN 978-966-439-666-7
537.
Емманюель Ф. Людське питання [Книга] = La question humaine : повість / Франсуа Емманюель ; пер. з фр., [передм., післясл. та прим.] Дмитра Чистяка ; [наук. ред. Я.В. Шекера]. – Київ : Пульсари, 2009. – 85, [3] с. : портр., іл. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. вид.: La question humaine / Emmanuel Francois. Editions Stock, 2000. – (Бібліотека сучасної прози). – ISBN 978-966-2171-29-7
538.
Гарвуд Дж. Львица [Книга] : роман / Джулия Гарвуд ; [пер. с англ. Т.В. Потаповой]. – Москва : АСТ, 1999. – 444, [1] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: The lion"s lady / Julie Garwood, 1988. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-237-03559-0
539.
Шкрабалюк Ю.О. Макроекономічні виміри впливу валютного курсу на динаміку зовнішньої торгівлі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шкрабалюк Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
540.
Бабич Т.С. Макрофінансове бюджетування [Книга] : навч. посібник / Т.С. Бабич, Т.В. Жибер ; за наук. ред. В.М. Федосова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 311, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 282-286. - На обкл. : До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 271-274 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-503-6
541.
Мандрівник і риболов [Книга] : природа у творчості Володимира Свідзінського й Максима Рильського. – Київ : Факт, 2003. – 349, [3] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Літературний проект "Текст+контекст". Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-664-076-7
542.
Грегори Д. Маргаритки на ветру [Книга] : роман / Джил Грегори ; [пер. с англ. В.Н. Тарабукина, Е.К. Денякиной]. – Москва : АСТ, 1999. – 412, [1] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: Daisies in the wind / Jill Gregory, 1994. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-237-03258-3
543.
Маркетинг в системі управління підприємствами, регіонами, державою [Книга] : монографія / [Череп А.В. та ін.] ; за ред. А.В. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоід та спорту України, Екон. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 189, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в змісті. - Анот. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 166-180. – ISBN 978-966-599-426-8
544.
Мудра І.М. Маркетингові стратегії сучасних громадсько-політичних газет України [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Мудра Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014
545.
Математика, механіка та інформатика Закарпаття. XX століття [Книга] : енциклопедія / М.Д. Бабич, П.М. Гудивок, І.Ю. Король, В.В. Маринець, А.І. [та ін.] Моца; [Бабич М.Д. та ін.] ; за заг. ред. Поляка С.С. ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Гражда, 2004. – 112 с. – Авт. зазнач. в передм. – ISBN 966-7112-83-7
546.
Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2014 [Книга] : дев"ята міжнар. наук.-практ. конф., 23-27 червня 2014 р.: тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін. ; редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Київ ; Жукин : ЧДІЕУ, 2014. – 412, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-52-3
547.
Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 8. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
548.
Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 8. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
549.
Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 9. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
550.
Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 9. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,