Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Кримінально-виконавчий кодекс України [Книга] : станом на 1 вересня 2011 року : відповідає офіційному тексту / [упоряд. А.Х. Степанюк]. – Харків : Право, 2011. – 88 с. – ISBN 978-966-458-224-4
527.
Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність [Книга] : навчальний посібник / Ю.М. Грошевий, С.Б. Фомін ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 106, [6] с. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISBN 978-966-458-149-0
528.
Кримінально-процесуальний кодекс України [Книга] : зі змінами і доповненнями станом на 10 листопада 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 212 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-049-2; 978-611-01-0053-3
529.
Кримінологія [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Джужа О.М. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОНУ ; Київ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2010. – 310, [2] с. – Бібліогр.: с. 296-311. – ISBN 978-966-326-354-0
530.
Культура и время [Журнал] : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
531.
Матт Г. Культура і гроші. Музей і підприємницька діяльність [Книга] = Kultur und geld. Das museum - ein unternehmen : практичний посібник / Матт, Флатц, Льодерер ; пер. з нім. О. Кислюка ; [ред. О. Рута, худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2009. – 173, [3] с. : табл., схеми. – ISBN 978-966-8118-71-5
Книжка "Культура і гроші" присвячена музейній справі. Музей зберігає не лише минулі світи, але й можливі світи майбутнього робить важливою частиною свого виставкового концепту, котрий осягається сам як культурний суб"єкт і зміни в нашій культурі й суспільстві переживає як живий організм: змістовно, організаційно, та й економічно; тому у книзі буде з"ясовано підприємницько-політичні і стратегічні інструменти - від маркетингу до контролю.
532.
Культура і сучасність [Журнал] : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 1999-
533.
Культурология [Журнал] : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва. – ISSN 2073-5588
534.
Культурология [Журнал] : дайджест / РАН, ИНИОН. – Москва. – ISSN 2073-5588
535.
Соколова Б.Ю. Культурологічна сутність феномену героїзму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Соколова Б.Ю. ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2011
536.
Культурологія [Книга] : [навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] / [Гриценко Т.Б. та ін.] ; за ред. Гриценко Т.Б. – 3-є вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 388 с., [16] арк. іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-810-1
Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до розділів, «Тести для визначення рівня знань студентів» за трьома модулями, «Варіанти контрольних запитань для визначення рівня знань студентів» теж за трьома модулями, список тем рефератів. Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання,усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.
537.
М"ясоїд П.А. Курс загальної психології [Книга] : підручник : [у 2 т.] / П.А. М"ясоїд. – Київ : Алерта. – ISBN 978-617-566-015-7
538.
Л.С. Пушкин в кругу современников [Книга]. – Санкт-Петербург : Пушкинский фонд, 2005. – 319, [1] с. : ил., портр. – Загл. обл.: Лев Сергеевич Пушкин в кругу современников.-Имен. указ.: с. 315-318. – Библиогр. в коммент.: с. 282-314. – (Фамильные бумаги Пушкиных - Ганнибалов ) ( Мир Пушкина ; т. 4). – ISBN 5-89803-140-5(т.4)
539.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
540.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
541.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
542.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
543.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
544.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
545.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
546.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
547.
Личности [Журнал]. – Киев, 2006-. – ISSN 1819-6268
548.
Личность. Культура. Общество [Журнал] : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
549.
Назарчук Ю.С. Лишайники степової зони південного заходу України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.21 / Назарчук Ю.С. ; НАНУ, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2011
550.
Джонг Йонгджу Лінгвопрагматичні засади створення словника української мови для іноземців [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Джонг Йонгджу ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,