Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Баган О.Р. Ідея і чин Ярослава Стецька [Книга] : публіцистичний нарис / Олег Баган ; Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова. – Вінниця : [Б. в.], 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-621-386-3
527.
Андрющенко М.Ю. Іміджеві імперативи українського телебачення [Книга] : монографія / Марія Андрющенко. – Київ : Щек, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-2031-03-4
528.
Заблоцька Р.О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заблоцька Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
529.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
530.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
531.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
532.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
533.
Інформаційний простір України [Книга] : словник-довідник законодавчих термінів / МОНУ ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т української філології ; [ автор-укладач Я.О.Чепуренко ]. – Київ : Освіта України, 2008. – 544 с. – ISBN 978-966-188-002-2
534.
Теслюк В.М. Інформаційні технології аналізу та синтезу мікроелектромеханічних систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Теслюк В.М. ; Мін-во освіти і науки України.Національний ун-т " Львівська політехніка". – Львів, 2009
535.
Історик Іван Гуржій у колі рідних і колег. Спогади, документи, статті про вченого [Книга] / [ автор-упорядник Гуржій О.І. ; відп. ред. Бушин М.І. ]; Т-во істориків Черкащини ім. І.О. Гуржія. – Черкаси : Черкаський ЦНТІ, 2008. – 335 с. : іл. – ISBN 978-966-8120-63-6
536.
Палієнко С.В. Історико-культурний поділ пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавсві [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
537.
Історична пам"ять [Журнал] : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава : АСМІ, 1998-
538.
Історичні портрети політичних і державних діячів Другої світової війни [Книга] / [ укладач О.О. Салата ]. – Київ : Освіта України, 2008. – 242 с. – (Всесвітня історія). – ISBN 978-966-8847-82
539.
Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку [Книга] : [ в 2-х частинах ] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець ; МОНУ ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – 2-е вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 966-683-012-4
540.
Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку [Книга] : [ в 2-х частинах ] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець ; МОНУ ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – 2-е вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 966-683-001-9
541.
Історія в школах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
542.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
543.
Мегела І. Історія давньогрецької літератури [Книга] : курс лекцій : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 340 с. – ISBN 966-8387-41-4
544.
Тимошик М.С. Історія одного журналістського курсу [Книга] : в мемуарах, щоденниках, інтерв"ю, замальовках, записках, есеях, документах, світлинах / Микола Тимошик, Галина Дацюк, Катерина Таран. – Київ : Наша культура і наука, 2008. – 472 с. – ISBN 978-966-7821-46-3
545.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
546.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
547.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
548.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
549.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
550.
Історія української літератури XX століття [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напрямку підготовки "Філологія". – Київ : КСУ, 2007. – 374 с. – ISBN 966-579-000-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex