Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку журналістської творчості [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Голік О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
502.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
503.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
504.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
505.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
506.
Виды изобразительного искусства [Електронний ресурс] : Скульптура (фильм 1). Скульптура (фильм 2). Гравюра (фильм 1). Гравюра (фильм 2) ; для детей от 6 до 14 лет, а также более взрослой ауд. – Москва : "Квадрат фильм" : Государственный Русский Музей : "Кордис& Медиа", 2006. – 1DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Коллекции видеопрограмм для эстетического развития детей ; Прекрасному навстречу / Русский музей - детям)
СКУЛЬПТУРА. Иск-во ваяния играет важную роль в нашей жизни.Оно сохраняет память о выдающихся людях, важнейших событиях истории, украшает площади и здания городов.
ГРАВЮРА. Один из видов ихзобразительного искусства, относящийся к графике.
Гравированием издавна называли искусство вырезания рисунка на дереве или металле...
На примерах работ российских мастеров 18-20 вв. узнаете об особенностях каждой из техник, о материалах и инструментах, используемых при том или ином вида оттиска.
507.
Винахідник і раціоналізатор [Журнал] = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
508.
Якименко М.С. Високочастотні коливання пружних циліндрів скінченної довжини [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла / Якименко М.С. ; КНУТШ. – Киев, 2009
509.
Вища школа [Журнал] = Vyscha shkola : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-2366
510.
Відкритість і прозорість української влади в умовах її реформування [Книга] : експертний круглий стіл, (Київ, 30 листопада 2007 р.) / Рада національної безпеки і оборони України ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; [ відп. ред. М.А. Ожеван ]. – Київ : Фоліант, 2008. – 120с. – ISBN 978-966-8474-62-0
511.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
512.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
513.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
514.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
515.
Каввадіас Н. [Війни. Моєму коневі [Книга] / Нікос Каввадіас. – Афіни : Агра, 1997. – 58 с., 4 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-041-4
516.
Військо України [Журнал] : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
517.
Військо України [Журнал] : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
518.
Військово-історичний альманах [Журнал] / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2002-
519.
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України [Журнал] : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
520.
Вісник Верховного Суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
521.
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету [Журнал] : науково-теоретичний збірник. – Житомир, 1998-
522.
Вісник Книжкової палати [Журнал] : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Книжкова палата України, 1996-
523.
Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія філологічна [Журнал]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
  Вип. 44, ч. 1. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
524.
Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія філологічна [Журнал]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
  Вип. 44, ч. 2. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
525.
Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія мистецтвознавство [Журнал]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
  Вип. 8. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex