Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Кузнєцов Д.І. Інформаційна технологія для групової діагностики асинхронних електродвигунів на основі спектральних характеристик та інтелектуальної класифікації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кузнєцов Денис Іванович ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2015
27.
Заболотній С.В. Інформаційна технологія ймовірнісного діагностування розладнання параметрів негаусових послідовностей [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Заболотній Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2015
28.
Пріла О.А. Інформаційна технологія керування процесами створення та виконання обчислювальних завдань у grid-середовищі [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Пріла Ольга Анатоліївна ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. – Київ, 2014
29.
Терендій О.В. Інформаційна технологія побудови автоматизованої системи опрацювання діагностичних даних з інтелектуалізованим інтерфейсом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Терендій Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2015
30.
Ануфрієва Н.П. Інформаційні технології зменшення впливу артефактів на процес тривимірної реконструкції локальних пошкоджень поверхонь металів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ануфрієва Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015
31.
Метлушко В.О. Кларнет як сольно-ансамблевий інструмент в творчості композиторів XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Метлушко Володимир Олександрович ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014
32.
Дяченко П.В. Комп"ютерне моделювання динаміки коливальних процесів механічних систем класу зубчастих передач [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дяченко Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014
33.
Янковська Л.Є. Комп"ютерне моделювання сферичних об"єктів дизайну на перспективних зображеннях за лініями обрису [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.03 / Янковська Лариса Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
34.
Багачук Д.Г. Компенсація поляризаційної модової дисперсії на основі одномодового оптичного волокна з анізотропними властивостями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Багачук Денис Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015
35.
Вайганг Г.О. Комплексна оцінка та прогнозування забруднення придорожнього середовища транспортними потоками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Вайганг Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
36.
Онищук Д.І. Комплексні петроелектричні моделі порід девону та кембрію Волино-Поділля (на прикладі Володимирської, Лудинської та Добротвірської площ) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Онищук Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
37.
Любимова Н.О. Контроль багатокомпонентного забруднення навколишнього середовища відходами енергетичних та енергоємних підприємств [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Любимова Ніна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015
38.
Карелова Г.А. Кримінальна відповідальність в правових позиціях Конституційного Суду України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карелова Галина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
39.
Алімова Е.С. Кримськотатарська пісня та романс: риси національної стилістики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Алімова Ельвіна Смагілівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014
40.
Дудніков М.С. Критерії геолого-економічної оцінки нафтогазових об"єктів на початковій стадії їх вивчення (на прикладі Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Дудніков Микола Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
41.
Діденко В.П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці XX- на початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Діденко Вікторія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
42.
Ганцян Р.Ю. Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у Великій Британії у першій половині XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ганцян Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
43.
Малафєєва Л.Ю. Математичне забезпечення розв"язання задач передбачення на основі модифікованого методу Делфі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Малафєєва Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
44.
Колованова Є.П. Математичні та обчислювальні методи прогнозування кількості слабких ключів режиму вибіркового гамування з прискореним виробленням імітовставки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Колованова Євгенія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
45.
Сиропятов О.А. Метод підвищення ефективності вузлів телекомунікацій на основі моніторингу трафіку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Сиропятов Олександр Арсенійович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015
46.
Лозинська М В. Метод управління трафіком в процесі встановлення ТЕ-тунелів із використанням лінійних Max-plus моделей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лозинська Вікторія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
47.
Зайко Т.А. Методи видобування асоціативних правил в інтелектуальних системах діагностування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Зайко Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
48.
Ренкас А.А. Методи забезпечення вогнестійкості залізобетонних плит перекриття житлових будівель з урахуванням умов реальної пожежі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Ренкас Артур Андрійович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. нац. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014
49.
Висоцька В.А. Методи і засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Висоцька Вікторія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
50.
Єфіменко А.А. Методи і моделі синтезу та оптимізації міжблочних електричних з"єднань радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Єфіменко Анатолій Афанасійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex