Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Гладка К.О. Обсесивно-компульсивна симптоматика в контексті психологічного захисту та копінгу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Гладка Крістіна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
27.
Мельник О.О. Одноетапні задачі теорії розкладів у багаторівневій системі планування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мельник Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
28.
Мироненко В.О. Особливості мистецтва фотографії Києва доби незалежності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Мироненко Вікторія Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. – Київ, 2013
29.
Ковальов О.О. Підвищення екологічної безпеки золовідвалів підприємств промислової енергетики шляхом вилучення та утилізації з відходів сполук ванадію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ковальов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013
30.
Антропов І.І. Підвищення корозійної стійкості сталей при лазерній обробці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Антропов Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2013
31.
Родрігес Заліпиніс Підсистеми екологічного моніторингу для доступу до даних дистанційного зондування Землі, їх візуалізації та аналізу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Родрігес Заліпиніс Рамон Антоніо ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013
32.
Євдіна А.К. Побудова реконфігуровних апаратно-програмних засобів посилення захисту інформації на основі алгоритмів блокового симетричного шифрування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Євдіна Алла Камілівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013
33.
Зуєва О.А. Представники родини Vitaceae Juss.: ритміка росту та анатомо-морфологічні особливості в умовах оранжерейної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Зуєва Ольга Анатоліївна ; Нац. акад. наук України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013
34.
Скорупо С.О. Протестантизм у соціокультурному просторі незалежної України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Скорупо Світлана Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013
35.
Шевченко М.В. Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Шевченко Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013

36.
Пилип"юк Р.Р. Розробка способу визначення високоточного азимута із спостережень пар зірок у вертикалі земного предмета [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Пилип"юк Ростислав Романович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
37.
Гофман І.Т. Старозавітня спадщина у християнській музичній культурі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Гофман Ірина Тадеївна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013
38.
Швейкін О.Л. Створення вимірювальної системи на основі методу перепаду тисків для визначення показників якості природного газу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Швейкін Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2013
39.
Манько О.О. Створення ефективних пристроїв оптичного зв"язку та методів їх дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.20 / Манько Олександр Олексійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013
40.
Шуміліна О.А. Стильова динаміка української духовної музики XVII-XVIII століть (за матеріалами рукописних колекцій) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : 17.00.03 / Шуміліна Ольга Анатоліївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2013
41.
Агарков А.В. Структурний опис і розпізнавання зорових образів на основі застосування графів [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.23 / Агарков Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013
42.
Маєвський Д.А. Теоретичні та прикладні основи забезпечення якості динамічних інформаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.06 / Маєвський Дмитро Андрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
аєвський, Дмитро Андрійович. Теоретичні та прикладні основи забезпечення якості динамічних інформаційних систем :
43.
Волошина А.А. Теорія і робочі процеси гідравлічних обертачів планетарного типу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.17 / Волошина Анжела Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013
44.
Стрілець Н.О. Технології архівного збереження електронних бібліотечних ресурсів у мережевому комунікаційному просторі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Стрілець Наталія Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013
45.
Фурдичко А.О. Традиційні культурні практики української сімейної обрядовості другої половини XVII-XVIII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Фурдичко Андрій Орестович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
46.
Короп Б.М. Транскордонне співробітництво як фактор реалізації євроінтеграційної стратегії України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Короп Богдана Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2013
47.
Шаповал О.В. Трансформація кінообразності в контексті застосування цифрових технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.04 / Шаповал Олександра Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013
48.
Косенко І.О. Удосконалення автоматичного керування асинхронним електроприводом з автономним інвертором струму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Косенко Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
49.
Тихоненко В.В. Удосконалення нормативного та технічного забезпечення якості покриттів на алюмінієвих сплавах, отриманих мікродуговим оксидуванням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Тихоненко Віра Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2013
50.
Аксенова В.Ю. Участие альфа-актинина 4 в регуляции экспрессии генов и контроле сплайсинга мРНК [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.03.04 / Аксенова Василиса Юрьевна ; [Ин-т цитологии Рос. акад. наук]. – Санкт-Петербург, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,