Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Пістун І.П. Безпека життєдіяльності [Книга] : підручник для студ. ВНЗ. – Суми : Університетська книга, 2012. – 575, [1] с. – Бібліогр.: с. 571-575. – ISBN 978-966-680-544-0
27.
Библиотеки и фреймворки языка Ада, предназначенные для разработки информационных систем [Книга] : практикум по дисциплине: "Разработка больших программных систем" для студ. фак. компьютер. наук по специальности "Информационные управляющие системы и технологии" / В.М. Годунко, В.О. [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-285-087-1
28.
Кириченко Е.В. Биотехнологии в растениеводстве [Книга] : [микробные биотехнологии, природные регуляторы роста растений, комплексные биологические композиции] : монография / Е.В. Кириченко. – Николаев : Илион, 2014. – 430, [6] с. : ил., табл. – Содерж. парал. рус., англ. - Второй тит. л. и резюме англ. – Библиогр.: с. 394-430. – ISBN 978-617-534-204-6
29.
Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект [Книга] : навч. посібник / І.В. Марисова. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 127, [1] с., [9] арк. фот. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-217-1
30.
Біологічна хімія [Книга] : підручник для студ ВНЗ / Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Л.Р. Димитрієвич, Н.В. Божко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 378, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-368. – ISBN 978-966-680-457-3
31.
Біологічна хімія [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / [Павлоцька Л.Ф. та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2011. – 507, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 508-509. – ISBN 978-966-680-533-4
32.
Біологічна хімія [Книга] : практикум : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Павлоцька Л.Ф. та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2013. – 62, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 61-62. – ISBN 978-966-680-551-8
33.
Лисиця А.В. Біохімія [Книга] : практикум : навч. посібник для студ. біол. спец. ВНЗ / А.В. Лисиця. – Суми : Університетська книга, 2009. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-237. – ISBN 978-966-680-444-3
34.
Бухгалтерський фінансовий облік [Книга] : підручник [для студ. екон. спеціальностей ВНЗ] / [Ф.Ф. Бутинець та ін.] ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 8-е вид., допов. і перероб. – Житомир : Рута, 2009. – 911, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 901-903. – Бібліогр.: с. 878-900 та в підрядк. прим. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 978-966-8162-49-7
35.
Міхеєнко О.І. Валеологія: основи індивідуального здоров"я людини [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / О.І. Міхеєнко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 446, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 439-446. – ISBN 978-966-680-517-4
36.
Ільницький М.М. Вересневі відлуння [Книга] : поезії, переклади / Микола Ільницький ; [худож. оформ. О.Я. Остапова]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 230, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-518-557-4
37.
Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород [Книга] / М.В. Гоголь ; [упоряд. тексту, авт. ст. та прим. В.Я. Звиняцьковський ; іл. С.Г. Якутовича]. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2012. – 485, [3] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0621-0
Содерж.: Сорочинская ярмарка ; Вечер накануне Ивана Купала ; Майская ночь, или Утопленница ; Пропавшая грамота ; Ночь перед Рождеством ; Страшная месть ; Иван Федорович Шпонька и его тетушка ; Заколдованное место ; Старосветские помещики ; Тарас Бульба ; Вий ; Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем ; Додатки, або механіка міфотворчості.
38.
Маринина А. Взгляд из вечности [Книга] : роман : [трилогия] / Александра Маринина. – Москва : ЭКСМО. – (Александра Маринина - королева детектива). – ISBN 978-5-699-37812-8
39.
Маринина А. Взгляд из вечности [Книга] : роман : [трилогия] / Александра Маринина. – Москва : ЭКСМО. – (Александра Маринина - королева детектива). – ISBN 978-5-699-38488-4
40.
Маринина А. Взгляд из вечности [Книга] : роман : [трилогия] / Александра Маринина. – Москва : ЭКСМО. – (Александра Маринина - королева детектива). – ISBN 978-5-699-40138-3
41.
Гаврилів О. Виїзд "на природу" [Брошура] / Орест Гаврилів ; [ред. О.С. Столярчук]. – Львів : Сорока Тарас Богданович, 2014. – 41, [1] с. – ISBN 978-966-2598-25-4
42.
Викопні хребетні України [Книга] : бібліогр. покажчмк (1829-2012) / НАН України, Нац. наук.-природ. музей ; уклад. О.М. Ковальчук. – Суми : Університетська книга, 2013. – 231, [1] с. – ISBN 978-966-680-678-2
43.
Використання фінансових інструментів при реалізації місцевих проектів розвитку інфраструктури та енергозбереження [Брошура] : метод. посібник / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД) ; USAID від американського народу, [Проект] "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи" ; під. заг. ред І.Ф. Щербини. – Київ : Нора-Друк, 2011. – 59, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 52-54 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2961-81-2
44.
Сорока С.В. Вирусы и вирусные болезни сельскохозяйственных культур [Книга] / С.В. Сорока, Ж.В. Блоцкая, В.В. Вабищевич ; РУП "Науч.-практ. центр НАН Беларуси по земледелию" ; Респ. науч. дочер. унитар. предприятие "Ин-т защиты растений". – Несвиж : Несвижская укрупненная типография им. С. Будного, 2009. – 127, [1] с., [8] л. фотоил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 115-125. – ISBN 978-985-6796-41-1
45.
Павленко Л.В. Візантійська література [Книга] : нариси і тексти : навч. посібник для навч. закл. серед. та вищ. гуманітар. освіти / Леонід Павленко ; [ред. перекладів: Г.П. Гавришева] ; Тавр. нац. ун-т. – Київ : Вадим Карпенко. – ISBN 978-966-1516-69-3
46.
Павленко Л.В. Візантійська література [Книга] : нариси і тексти : навч. посібник для навч. закл. серед. та вищ. гуманітар. освіти / Леонід Павленко ; [ред. перекладів: Г.П. Гавришева] ; Тавр. нац. ун-т. – Київ : Вадим Карпенко. – ISBN 978-966-1516-69-3
47.
Поліщук В.М. Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомплекси [Книга] : монографія / Валерій Поліщук. – Суми : Университетская книга, 2013. – 477, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-680-593-8
48.
Соснін О.В. Властивості структури сегнетоелектрик-напівпровідник для використання в електронній техніці [Книга] / Соснін О.В. – Київ : МІВВЦ, 2002. – 224, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-224. – ISBN 9667933-03-2
49.
Мурашкін М.Г. Вода-вогонь [Брошура] / Михайло Мурашкін. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 42, [2] с. – ISBN 978-617-7109-33-3
50.
Водно-болотні угіддя Дніпровського екологічного коридору [Книга] / [В.І. Мальцев та ін. ; відп. ред.: В.І. Мальцев] ; НАН України, Карадазький природ. заповідник, Недерж. наук. установа, Ін-т екології ІНЕКО. – Київ : [б. в.], 2010. – 142 с. : іл., табл. – Анот. укр., англ. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 113-121. – ISBN 978-966-02-5841-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,