Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Пахолок З.О. Гносеологічний і онтологічний статус категорії повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри [Книга] : монографія / Зінаїда Пахолок ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Пед. ін-т. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 679, [2] с. : табл. – Бібліогр.: c. 561-674. – ISBN 978-617-7181-12-4
27.
Курченко О.О. Граматика і семантика дієслів SER та ESTAR (з вправами і ключами до них) [Книга] : навч. посібник / Олена Курченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 121, [1] с. – Текст укр., ісп. – ISBN 978-966-439-604-9
28.
Кирчів Р.Ф. Двадцяте століття в українському фольклорі [Книга] / Роман Кирчів ; [відп. за вип. С. Павлюк] ; НАН України, Ін-т народознавства НАН України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2010. – 533, [3] с. – Імен. покажч.: с. 524-533 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5428-2
29.
Клименюк О.М. Державне регулювання правових відносин [Книга] : монографія / О.М. Клименюк ; Акад. муніцип. управління. – Київ : Академія муніципального управління, 2014. – 200 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2341-08-9
30.
Стєганцева П.Г. Диференціальна геометрія [Книга] : курс лекцій : для студентів ВНЗ / П.Г. Стєганцева, І.Г. Величко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 143, [1] с. – Предм. покажч.: с. 137-138. – Бібліогр.: с. 136. – ISBN 978-966-599-455-8
31.
Лук"янова В.В. Діагностика економічної безпеки підприємства [Книга] / Лук"янова В.В., Шутяк Ю.В. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 165, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 111-126. – ISBN 978-966-330-197-6
32.
Дні науки історичного факультету - 2012 [Книга] : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
33.
Дні науки історичного факультету - 2012 [Книга] : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
34.
Дні науки історичного факультету - 2012 [Книга] : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.]
35.
Дні науки історичного факультету - 2012 [Книга] : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
36.
Дні науки історичного факультету - 2012 [Книга] : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
37.
Дні науки історичного факультету - 2012 [Книга] : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.]
38.
Мельничук Н.О. Договірне регулювання трудових відносин в нових економічних умовах [Книга] : монографія / Мельничук Н.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ : Хай-Тек Прес, 2012. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 309-339. – ISBN 978-966-2143-90-4
39.
Кулаєв Ю.Ф. Економіка залізничного транспорту [Книга] : навч. посібник / Ю.Ф. Кулаєв ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. транспорту ім. В. Лазаряна, Каф. "Економіки та менеджменту". – (2-ге вид., доповн. та переробл.). – Київ : Фенікс, 2012. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-240. – ISBN 978-966-136-005-0
40.
Тищенко В.Ф. Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів [Книга] : монографія / Тищенко В.М. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-246. – ISBN 978-966-676-514-0
41.
Череп А.В. Економічний ризик та його оцінка [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.В. Череп, А.П. Кущик ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-263 та в кінці розд. – ISBN 978-966-599-425-1
42.
Електрометрія. Посібник із навчальної геофізичної практики [Книга] : навч. посібник для студ. геол. спец. ВНЗ / [Вижва С.А., Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 303, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 269-270. – ISBN 978-966-439-692-6
43.
Етапи утворення вуглецевих формацій в геологічних структурах України [Книга] / А.Я. Радзвілл [та ін. ; відп. ред. М.І. Євдощук] ; НАН України, І-т геол. наук. – Київ : LAT & K, 2012. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-2944-99-0
44.
Ляшев О.В. Житомиряни в лавах польського війська (в роки Другої світової війни) [Книга] = Zytomierzanie w szeregach wojska polskiego (w latach Drugiej wojny swiatowej / Олександр Ляшев ; [пол. текст: Н.В. Шумлянська]. – Житомир : Житомироблдрукарня, 2014. – 250, [2] с. : іл., портр., табл. – Текст парал. укр., пол. – Бібліогр.: с. 176-177 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2634-09-9
45.
Ігнатенко І.В. Жіноче тіло у традиційній культурі українців [Книга] / Ірина Ігнатенко. – [2-ге вид.]. – Київ : Дуліби, 2013. – 218, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 180-219 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8910-69-2
46.
Фоміна Т.Г. Забезпечення слідчим процесуальних прав підозрюваного [Книга] : монографія / Т.Г. Фоміна. – Харків : НікаНова, 2014. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 204-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-88-9-2
47.
Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" [Брошура] : за станом на 12 трав. 2014 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 22, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-948-6
48.
Гусаров С.М. Законотворчість і законодавчий процес в Україні [Книга] : монографія / С.М. Гусаров. – Харків : Золота миля, 2014. – 412 с. – Бібліогр.: с. 394-412 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-50-4
49.
Ященко А.М. Застосування заходів кримінально-правового характеру [Книга] : монографія / А.М. Ященко ; М-во внутріш. справ України, Харків. нац. ун-т внутріш. справ. – Харків : НікаНова, 2014. – 387, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-385 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-87-5
50.
Збірник матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Юність науки - 2014" [Книга] : 17-18 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; Черніг. держ. ін-т економіки і упр. [та ін. ; редкол.: Гонта О.І. (голова) та ін.]. – Чернігів : Видавництво ЧДІЕУ, 2014. – 226 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-50-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,