Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Костів Ю.М. Генератори пуассонівських імпульсних послідовностей з покращеними характеристиками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Костів Юрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
27.
Руднєва М.Г. Географія виноробних кластерів світу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Руднєва Марина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
28.
Сергєєва К.Л. Геоінформаційна технологія аналізу теплового стану териконів за даними космічних зйомок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сергєєва Катерина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014
29.
Винарчук О.О. Гідрохімічний режим та якість води річок Лівобережного лісостепу України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Винарчук Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
30.
Сардак С.Е. Глобальна регуляторна система розвитку людських ресурсів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Сардак Сергій Едуардович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014
31.
Сквірський І.О. Громадський контроль у публічному управлінні: теоретико-правові та праксеологічні аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Сквірський Ілля Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
32.
Андрухів О.І. Депортаційно-репресивні процеси на території західних областей УРСР в 1939-1953 роках: історико-правовий аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Андрухів Олег Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
33.
Кримчак С.О. Державні органи як суб"єкти трудового права [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кримчак Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
34.
Тинчук С.О. Деформування багатошарових плит на жорсткій основі та вплив дефектів на напружено-деформований стан [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Тинчук Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2013
35.
Федорків О.П. Динаміка професіоналізації української музичної освіти в Галичині першої половини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Федорків Оксана Петрівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014
36.
Мельник С.А. Динаміка розв"язків деяких стохастичних диференціальних рівнянь параболічного типу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Мельник Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
37.
Стерін В.Л. Динамічні моделі та метод структурного і функціонального синтезу телекомунікаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Стерін Вячеслав Леонідович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
38.
Грищенко Я.С. Дискурсивність віршованих творів: когнітивно-прагматичний вимір (на матеріалі англійської та американської поезії XVII - XX століть) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Грищенко Яна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
39.
Чернота С.В. Дисципліна праці суддів та правові засоби її забезпечення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
40.
Тарасенко Л.Л. Договори у сфері оренди транспортних засобів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Тарасенко Леонід Леонідович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2014
41.
Білозерська Є.І. Докази та доказування у нотаріальному процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Білозерська Євгенія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
42.
Гончарова В.С. Донецький національний академічний театр опери та балету імені А.Б. Солов"яненка в культурно-мистецькому просторі Донеччини 1932-2012 років [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гончарова Вікторія Сергіївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
43.
Грицишина М.В. Досвід сенсуалізму Дж. Локка і безпосередність враження Д. Юма [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Грицишина Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
44.
Іванов Є.В. Дослідження абстрактних систем із входами та виходами як частковими функціями часу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Іванов Євген В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
45.
Жиленко В.В. Дослідження біохімічних механізмів протипухлинної активності фенугреку (Trigonella foenum graecum L.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Жиленко Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
46.
Басова Ю.О. Дослідження енергоекономічних джерел світла побутового призначення та розробка рекомендацій щодо підвищення їх ефективності та якості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Басова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2013
47.
Жерновий К.Ю. Дослідження систем обслуговування з пороговими стратегіями функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Жерновий Костянтин Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
48.
Тимофєєв В.Г. Дослідження та розробка алгоритмів перевірки виконуваності в логіках композиційно-номінативного типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Тимофєєв Валентин Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
49.
Шевцова О.В. Еквівалентність в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Шевцова Олена Василівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
50.
Шиш Р.Г. Екологічно безпечна система аерації періодично занурених біофільтрів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Шиш Роман Григорович ; М-во освіти і науки України, Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex