Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Мариненко С.Ю. Закономірності формування структури і властивостей інструментальних сплавів на основі легованого карбіду титану [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Мариненко Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. морська акад. – Херсон, 2013
27.
Смішний С.М. Засіб вимірювального контролю концентрації газу на основі волоконно-оптичних вимірювальних перетворювачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Смішний Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
28.
Головченко О.В. Захист прав людини в контексті правозастосування [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. в галузі права / Головченко Ольга Валентинівна ; Кадрова акад. ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Міжнар. відкритий ун-т. – Київ, 2013
29.
Тупота О.М. Зовнішньополітична стратегія США у Чорноморському регіоні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тупота Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013
30.
Галів У.Б. Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Галів Уляна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013
31.
Сливка Т.О. Ієрархічне та мережеве структурування корпоративної власності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сливка Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
32.
Тимченко М.Д. Імунологічні аспекти моделювання хронічного катарального риніту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Тимченко Марина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
33.
Сенько В.В. Інституціоналізація громадянської освіти в сучасних демократичних суспільствах [Автореферат] : автореф дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Сенько Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
34.
Толбатов А.В. Інформаційна технологія аналізу динаміки процесів функціонування газотурбінної установки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Толбатов Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
35.
Петров С.О. Інформаційна технологія аналізу процесу і синтезу адаптивної системи контролю знань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Петров Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
36.
Мельник Г.М. Інформаційна технологія аналізу та синтезу структурних текстур в автоматизованих системах опрацювання гістологічних зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мельник Григорій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013
37.
Зьора О.В. Інформаційна технологія класифікації техногенних проблемних ситуацій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Зьора Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
38.
Удовик І.М. Інформаційна технологія обробки слабоконтрастних зображень на основі методу цифрової інтерферометрії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Удовик Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013
39.
Новіков Ю.Л. Інформаційна технологія створення дистанційних інтернет систем навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Новіков Юрій Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
40.
Букасов М.М. Інформаційна технологія управління навантаженням і ресурсами ІТ-інфраструктури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Букасов Максим Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
41.
Андрощук О.С. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності для Державної прикордонної служби України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Андрощук Олександр Степанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012
42.
Рекік Алі Інформаційні технології підтримки управлінських стратегій в корпоративних ієрархічних системах з розмитою структурою [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Рекік Алі ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
43.
Петрук Р.В. Комплексний метод переробки фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекультивації забруднених грунтів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Петрук Роман Васильович ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2013
44.
Вербовий Р.М. Композиційно-графічна модель українського молодіжного журналу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Вербовий Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
45.
Ма Яньфей Конотативно марковані словосполучення в українських газетних текстах початку XXI ст.: семантика та прагматика [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ма Яньфей; Мя Яньфей ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
46.
Платонова А.В. Контентне наповнення та аудиторні характеристики рекламних матеріалів кримських газет [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Платонова Айше Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
47.
Малько А.О. Контроль концентрації поверхнево-активних речовин у рідинних середовищах за динамічним поверхневим натягом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Малько Анастасія Олександрівна ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013
48.
Ведміцький Ю.Г. Контроль моменту інерції електротехнічних комплексів та систем на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Ведміцький Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
49.
Космач О.П. Контроль та діагностика вузлів тертя з композиційних матеріалів методом акустичної емісії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Космач Олександр Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013
50.
Трушківська Л.В. Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв"язку з наданням ними правової допомоги (ст.ст. 398, 400 КК України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Трушківська Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex