Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Кіндер Т.Д. Каталітичне окиснення малих молекул (H2, CO, CH4) на платинових металах, нанесених на оксиди ванадію, ніобію, танталу [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Кіндер Т.Д. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
27.
Шаля О.І. Категорія порівняння у мові науки: функціональні, когнітивно-дискурсивні та лінгвокультурні параметри (на матеріалі англо-американськиих статей у галузі електроніки) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Шаля О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
28.
Гарманчук Л.В. Клітинні модельні системи для визначення та оцінки впливу біологічно-активних агентів [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Гарманчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
29.
Стефурак О.В. Концептуалізація простору в семантиці прийменників французької та румунської мов [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Стефурак О.В. ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011
30.
Мазурок Ю.О. Концепція електронної демократії як системи політичних комунікацій [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Мазурок Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
31.
Харабара В.М. Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб населенння [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Харабара В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
32.
Джонг Йонгджу Лінгвопрагматичні засади створення словника української мови для іноземців [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Джонг Йонгджу ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
33.
Демченко С.В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Демченко С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
34.
Назарага І.М. Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Назарага І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
35.
Корнєєва Ю.В. Механізм взаємодії монетарної та валютної політики в країнах Центральної та Східної Європи в умовах трансформації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Корнєєва Ю.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011
36.
Любченко Г.А. Механізми активації лімфоцитів білком адгезином Staphylococcus aureus [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Любченко Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
37.
Кубієвич С.П. Міжнародно-правовий статус організації з безпеки і співробітництва в Європі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кубієвич С.П. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011
38.
Клещонок А.В. Моделювання структурної нестійкості нематичних систем, наповнених мікро- та наночастинками [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Клещонок А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
39.
Муйла О.О. Моделювання хвильових полів для задач визначення параметрів вогнища землетрусу [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Муйла О.О. ; НАНУ, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Львів, 2011
40.
Голубєва К.М. Непараметричні критерії класифікації з двохсторонніми довірчими інтервалами та їх застосування [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Голубєва К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
41.
Пашковська Г.В. Норми української мови в концепції І.С. Нечуя-Левицького (лінгвістичне висвітлення та художнє втілення) [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Пашковська Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
42.
Матвієнко Т.О. Облік та аудит зобов"язань за податками і зборами [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Матвієнко Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
43.
Вороніна К.Ю. Особливості легітимації політичного режиму в умовах демократичного транзиту [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Вороніна К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
44.
Кузенко Н.В. Особливості структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кузенко Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів
45.
Тішаєва А.М. Оцінка стану підтоплення на основі моделі композиційного розподілу за даними дистанційного зондування Землі (на прикладі Північного Причорномор"я) [Дисертація] : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.05 / Тішаєва А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
46.
Стащук Б.В. Оцінювання та моделювання станів квантових систем в умовах невизначеності [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стащук Б.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУТШ. – Київ, 2011
47.
Брінцева О.Г. Підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом [Дисертація] : Дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О.Г. Брінцева ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2011
48.
Багінський А.В. Політична символіка як засіб демократичної консолідації суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / А.В. Багінський ; КНУТШ. – Київ, 2010
49.
Златіна Н.Е. Правове регулювання банківської системи та банківського нагляду в Україні та в зарубіжних країнах [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Златіна Н.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2011
50.
Гончарук К.О. Практика діалогу християнського тексту в філософії Середньовіччя [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гончарук К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex