Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Шестаковський О.П. Міжетнічні упередження в українському суспільстві [Дисертація] : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.04 / Шестаковський О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
27.
Яцишин Н.Г. Міжнародно-правовий захист національних меншин у міжвоєнний період (на прикладі становища української меншини в Польщі) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Яцишин Надія Григорівна ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі М-ва фінансів України. – Київ, 2011
28.
Моклячук О.М. Моделювання випадкових процесів з K[сигма] - просторів випадкових величин [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Моклячук Олександр Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2011
29.
Банна О.Л. Наближення дробового броунівського руху гауссівськими мартингалами у певних класах підінтегральних функцій [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Банна Оксана Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
30.
Даценко Л.М. Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теоретико-методологічні засади та практична реалізація [Дисертація] : дис. ... д-ра географ. наук : 11.00.12 / Даценко Л.М. ; КНУТШ, Географ. фак-т, Каф. геодезії та картографії. – Київ, 2011
31.
Некислих К.М. Напружено-деформований стан клиноподібних пружних тіл з прямолінійними тріщинами [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Некислих К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
32.
Манько Д.Ю. Оптичні і магнітотранспортні властивості Co-вмісних аморфних металевих сплавів і шаруватих структур [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Манько Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
33.
Віннічук О.В. Особливості політичних ризиків в умовах демократичної трансформації суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Віннічук Ольга Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
34.
Заремський М.Й. Погляди Я.П. Козельського в контексті європейської та вітчизняної філософії [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Заремський Мечислав Йосипович ; КНУТШ. – Київ, 2011
35.
Стахєєва Г.О. Правове регулювання концентрації підприємств в Європейському Союзі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Стахєєва Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
36.
Жук І.В. Роль ендогенних регуляторних систем в посухостійкості пшениці [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Жук І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
37.
Безуглий М.Ю. Синтез і дослідження розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід та їх аніонних похідних [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Безуглий Микола Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
38.
Фесич І.В. Синтез та властивості складнооксидних сполук на основі Co, Ni, Cu [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Фесич Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
39.
Дічкова О.В. Складання проекту державного бюджету України як стадія бюджетного процесу: теоретико-правовий аспект [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дічкова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
40.
Затовський І.В. Складнозаміщені металічно-фосфатні каркасні матриці [Дисертація] : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Затовський Ігор Вікторович ; КНУТШ. – Київ, 2011
41.
Жежеря В.А. Співіснуючі форми та розподіл АІ (ІІІ) між абіотичними компонентами у поверхневих водних об"єктах різного типу [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.07 / Жежеря В.А. ; Нац. акад. наук України ; Ін-т гідробіології. – Київ, 2011
42.
Ніколаєнко Т.Ю. Структурні та енергетичні властивості канонічних 2"-дезоксирибонуклеотидів - елементарних ланок ДНК [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Ніколаєнко Тимофій Юрійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
43.
Когатько Ю.Л. Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів Чернігівської області [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Когатько Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
44.
Смаль В.В. Суспільно-географічні основи дослідження постіндустріальної трансформації господарства країн Європейського Союзу [Дисертація] : дис. ... д-ра географічних наук : 11.00.02 / Смаль В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
45.
Чайка Я.М. Трансдисциплінарність як умова розв"язання складних комплексних проблем (філософсько-методолігісний аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.02 / Чайка Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
46.
Горбуненко Я.І. Управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Горбуненко Ярослава Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
47.
Хрипченко Н.С. Финитарные кольца инцидентности [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Хрипченко Н.С. ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2011
48.
Лебедь І.Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній (на прикладі компаній легкої промисловості) [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лебедь Ірина Геннадіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
49.
Анікушин А.В. Чисельні методи оптимізації та моделювання процесів, що описуються лінійними інтегро-диференціальними рівняннями [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Анікушин Андрій Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex