Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за Серпень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Yearbook of private intemational law [Книга] / founding ed.: P. Sarcevic, P. Volken ; ed.: A. Bonomi, G.P. Romano ; publ. in assoc. with Swiss inst. of comparative law, Lausanne -. – Munich : Sellier european law publishers. – ISBN 978-3-86653-189-5
27.
Скотт В. Айвенго [Книга] : роман / Вальтер Скотт ; [пер. с англ. Е.Г. Бекетовой ; послесл. и прим. Н.Д. Билык]. – Харьков : Фолио, 2012. – 571 с., [3] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5842-3
28.
Голубовська І.О. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики [Книга] : курс лекцій : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / І.О. Голубовська, І.Р. Корольов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці лекції. – ISBN 978-966-439-487-8
29.
Акустичний текстурний аналіз тектофонацій метаморфічних порід Криворіжжя [Книга] : монографія / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, Д.А. Безродний, І.М. Безродна ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 368 с., іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 355-365. – ISBN 978-966-439-454-0
30.
Грин А. Алые паруса [Книга] / Александр Грин ; [послесл. : Т.В. Надозирной ; худ.-оформ. : Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2012. – 410 с., [4] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5726-6
31.
Мартіні Ф. Анатомічний атлас людини [Книга] = Atlas of the human body : переклад з 8-го англ. видання / Фредерік Мартіні ; відп. за дизайн та іл. В. Обер ; наук. ред. перекладу В.Г. Черкасов ; [пер. з англ. О.І. Ковальчук ; обкл. з малюнками виконав худ. П. Резніков]. – Київ : Медицина, 2011. – 114, [2] с. : іл. – Шифр. дубл. 59 Март. (доп. карт.). – ISBN 978-617-505-062-0
32.
Сидоренко П.І. Анатомія та фізіологія людини [Книга] : підручник для студентів вищих мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації / П.І. Сидоренко, Г.О. Бондаренко, С.О. Куц. – 3-тє вид., випр. – Київ : Медицина, 2011. – 200, [48] с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-617-505-143-6
33.
Дайнеко В.В. Англійська мова в дипломатичному листуванні [Книга] = A guide to diplomatic correspondence : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / В.В. Дайнеко, С.В. Васильєв, М.В. Грищенко ; за ред. В.В. Дайнеко ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Три крапки, 2009. – VI, 344 с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 342-344. – ISBN 966-95634-1-0
34.
Возна М.О. Англійська мова для старших курсів [Книга] : навчальний посібник / М.О. Возна; за заг. ред. В.І. Карабана ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 222-223. – ISBN 978-966-439-530-1
35.
Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством [Книга] : навчальний посібник / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. – Київ : Знання, 2007. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-335. – ISBN 966-346-253-1
36.
Антропологія права [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [Кушерець В.І. та ін.] ; за ред. В.І. Кушерця ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2011. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 214-223. – ISBN 978-966-316-290-4
37.
Конышев В.Н. Арктика в международной политике [Книга] : сотрудничество или соперничество? / В.Н. Конышев, А.А. Сергунин ; Рос. ин-т стратег. исслед. – Москва : Рос. ин-т стратег. исслед., 2011. – 191, [6] с. : карты. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7893-0135-7
38.
Матяш І.Б. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку [Книга] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Ірина Матяш ; НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 515, [1] с. – Додатки: с. 475-515. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-592-5
39.
Дрозд І.К. Аудит у зарубіжних країнах [Книга] : навч. посіб. для студ. освітньо-квіліфікаційного рівня "Бакалавр" зі спец. "Міжнародна економіка" денної та заоч. форм навч. / [І.К. Дрозд] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Економічний ф-т, Каф. обліку та аудиту. – Київ : Кафедра. – ISBN 978-966-188-264-4
40.
Ахматова без глянца [Книга]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 473 с. : фотоил. – Проект Павла Фокина. – Библиогр.: с. 471. – (Без глянца). – ISBN 978-5-367-00623-0
41.
Багатомовний юридичний словник-довідник [Книга] / [І.О. Голубовська та ін. ; відп. ред. : І.О. Голубовська, І.Ю. Штиченко] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 544 с. – Бібліогр.: с. 541-543. – ISBN 978-966-439-497-7
В книзі також автори: Письменна Ю.О., Корольов І.Р., Ничаюк С.П., Соколова Ю.О
42.
Крылов И. Басни [Книга] / Иван Крылов ; [послесл. : Т.В. Надозирной ]. – Харьков : Фолио, 2012. – 317 с., [2] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5316-9
43.
Дорошенко Ю.О. Без догмату [Книга] : релігійні магістралі / Юрій Дорошенко ; [видавнича рада : В. Баранов, М. Ватуляк, С. Гальченко та ін.]. – Київ : Ярославів вал, 2012. – 736 с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-579-317-5
44.
Лондон Дж. Белый клык. Маленькая хозяйка большого дома [Книга] / Джек Лондон ; [пер. с англ. ; послесл. и прим. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 515 с., [5] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5843-0
45.
Курков А.Ю. Бикфордов мир [Книга] : роман / Андрей Курков. – Харьков : Фолио, 2011. – 314, [2] с. – ISBN 978-966-03-5062-5
46.
Данте Алигьери Божественная комедия [Книга] / Данте Алигьери ; [пер. с итал. Д. Минаева ; послесл. Е.Б. Алексеенко ; примеч. Е.А. Дробязко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 635 с., [3] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5825-6
47.
Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців [Книга] : громадянська світоглядна поезія / Григорій Божок. – Харків : ЛІДЕР, 2012. – 264 с. : табл. – ISBN 978-966-2732-01-6
48.
Вітик І. Боротьба українського народу за незалежність на початку XX століття [Книга] / Ігор Вітик, Юлія Вітик, Олександр Беляєв ; [за заг. ред. І.Р. Вітика]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 104 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 102. – ISBN 978-966-1516-73-0
49.
Закария Ф. Будущее свободы : нелиберальная демократия в США и за их пределами [Книга] = The Future of Freedom : Illiberal Democracy at Home and Abroad / Фарид Закария ; пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева ; Центр исследований постиндустриального общества. – Москва : Ладомир, 2004. – 326, [3] с. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 295-303. – (Журнал "Свободная мысль - XXI"). – ISBN 5-86218-437-6
50.
Попович М. Бути людиною [Книга] / Мирослав Попович. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 223, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-560-4
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,