Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Іванченко А.В. Дискурсотворчі фактори у перекладі художньої прози (на матеріалі українських перекладів романів Стівена Кінга) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Іванченко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
27.
Злочевська М.В. Діалогічність як методологічна основа гуманітарного пізнання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Злочевська М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
28.
Семененко А.І. Діяльність політичних партій та громадських організацій України по утвердженню її державного суверенітету (1985 - 1991 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Семененко А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
29.
Аляб"єва Н.В. Договір про надання послуг у мережі Інтернет [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Аляб"єва Н.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010
30.
Сліпченко О.І. Докази та доказування в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сліпченко О.І. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010
31.
Нашат Галеб Саммур Альбдур Дослідження способів забезпечення часової прозорості асинхронних ТК-мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Нашат Галеб Саммур Альбдур ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
32.
Якубін О.Л. Евристичний потенціал методології політичного часу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Якубін О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
33.
Клічак Г.В. Екзистенційна парадигма творів Ладіслава Фукса та Арношта Лустіга [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Клічак Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
34.
Фенно І.М. Екологічні питання в контексті сучасного християнства (філософсько-релігієзнавчий аналіз) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Фенно І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
35.
Шинкаренко В.І. Експериментальні методи оцінки часової та функціональної ефективності алгоритмів у програмно-апаратних середовищах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Шинкаренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
36.
Задорожна Л.В. Електродинамічні та гравітаційні прояви космічних струн [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Задорожна Л.В. ; НАНУ, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011
37.
Плахотнюк В.Г. Етномистецькі виміри популярної музичної культури в Україні другої половини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Плахотнюк В.Г. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
38.
Гудима А.О. Етологічні поеми Тараса Шевченка. Сенсовий метатекст [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гудима А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
39.
Кириченко В.О. Ефекти РНК-інтерференції компонентів убіквітин-залежного протеасомного протеолізу в культурі кардіоміоцитів і тканинах серця [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кириченко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
40.
Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США: текстуальний та дискурсивний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Самохіна В.О.; Cамохіна В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
41.
Кругляк М.Е. Життя та побут студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кругляк М.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010
42.
Линюк О.М. Жінка в українській обрядовій культурі (др. пол. XIX - XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Линюк О.М. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
43.
Пуларія Т.В. Жіночий архетип у міфопоетичній традиції української культури (на матеріалі народної культури Середньої та Нижньої Наддніпрянщини) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Пуларія Т.В. ; МОНУ ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011
44.
Подолюк С.М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Подолюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
45.
Кирилич В.М. Задачі з вільними межами для гіперболічних систем квазілінійних рівнянь з частинними похідними першого порядку [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.01.02 / Кирилич В.М. ; М-во освіти і наук України ; КНУТШ. – Київ, 2010
46.
Ткач В.М. Закономірності взаємозв"язку анізотропії та неоднорідностей реальної будови алмазів різного походження з тонкою структурою ліній Кікучі і Косселя [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ткач В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
47.
Титова Н.Г. Изоморфизм и алломорфизм лингвистического абсурда в русском и английском энигматическом тексте [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Титова Н.Г. – Казань, 2010
48.
Кондратюк Ю.Ю. Імунохімічне дослідження тирозил-тРНК синтетази ссавців та її участі в імунопатогенезі дилятаційної кардіоміопатії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Кондратюк Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
49.
Переломова О.С. Інтертекстуальність в українському художньому дискурсі: структурно-семантичний і стилістичний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Переломова О.С. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
50.
Соколова Є.В. Інформаційна технологія забезпечення вірогідності та актуальності даних при випробуваннях складних технічних комплексів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Соколова Є.В. ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,