Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Шенгерій Л.М. Логіка та раціональність: аналітика взаємозв"язку [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.06 / Шенгерій Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
27.
Тертична О.М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Тертична О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
28.
Сологуб Ю.І. Міське розселення столичного району: суспільно-географічне дослідження [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сологуб Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
29.
Мороз О.В. Моно- та поліядерні координаційні сполуки РЗЕ та міді на основі фосфорильованих сульфамідів [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Мороз О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
30.
Нікольченко О.А. Морфологічні особливості репаративного остеогенезу в умовах аліментарного дефіциту кальцію (експериментальне дослідження) [Дисертація] : дис. ... канд біолог. наук: 03.00.11 / Нікольченко О.А.; Держ. установа "Ін-т паталогії хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка АМН України". – Харків, 2009
31.
Лукаш О.В. Напрямки розвитку та созологічна оцінка флори судинних рослин Східного Полісся [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Лукаш О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
32.
Сорока Ю.М. Населення західноукраїнських земель в етнополітичному та демографічному вимірах (1939-1950 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 09.00.12 / Сорока Ю.М. – Київ, 2009
33.
Примаченко Л.В. Недержавні актори в системі зовнішньої політики Німеччини [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Примаченко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
34.
Дармосюк В.М. Нетерові напівдосконалі та напівдистрибутивні кільця [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дармосюк В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
35.
Герасьова В.Г. Окисно-відновний каталіз системами на основі [CuL] [MnCl4] та [CuL] [ZnCl4] : дис. канд. хім. наук :02.00.04 / Герасьова В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009
36.
Мороз Ю.С. Олігоядерні супрамолекулярні сполуки 3d- металів на основі полінуклеативних азотвмісних лігандів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук :02.00.01 / Мороз Ю.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
37.
Погребенник О.І. Організаційна структура як чинник функціонування політичних партій [Дисертація] : дис. ... канд.політ. наук : 23.00.02 / Погребенник О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
38.
Похиленко І.С. Організаційно-правові форми суб"єктів малого підприємництва [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Похиленко І.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
39.
Хоруженко А.І. Особливості субклітинної локалізації протеїнкіназ S6K1 та S6K2 у тиреоцитах щурів в умовах культури клітин in vitro [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук. Спец.: 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / Хоруженко А.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
40.
Зарицька І.В. Парламентська опозиція як чинник функціонування сучасної демократії [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Зарицька І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
41.
Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук: спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / І.В. Бондар ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2009
42.
Любченко Т.В. Перехідність як тип валентності дієслова в сучасній новогрецькій мові [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Любченко Т.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009
43.
Огороднік В.Ю. Підготовка кадрів служби безпеки організації українських націоналістів (бандерівців) (1941-1951 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Огороднік В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009
44.
Маленко А.Л. Порівняння ефективності оцінок у загальній нелінійній моделі регресії з похибками у змінних [Дисертація] : дис. ... фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорій ймовірностей та математична статистика / Маленко А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2009
45.
Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Євстігнєєв А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
46.
Повар П.О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 - господар. право, господар.-процес. право / Повар П.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
47.
Погрібний С.О. Принципи та механізм регулювання договірних відносин у цивільному праві України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Погрібний С.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
48.
Круглова Л.Б. Публікація джерел з історії України на сторінках наукового часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879-1914 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.06 / Круглова Л.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
49.
Шеліхова В.В. Розвиток селянських промислів Слобожанщини (60-80-ті рр. 19 ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Шеліхова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
50.
Стадницька Ю.В. Роль галицької дитячої періодики 20-30-х 20 ст. у становленні української пізнавальної літератури [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Стадницька Ю.В.; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex