Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Шкиль Н.И. Алгебра и начала анализа [Книга] : 10-11 кл. : учебник для 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений / Н.И. Шкиль, З.И. Слепкань, Е.С. Дубинчук; Н.И. Шкіль, З.И. Слепкань, Е.С. Дубинчук. – Киев : Зодиак-Эко, 2001. – 688с. – ISBN 966-7090-03-5
27.
Алла Михайлівна Богуш - академік АПН України [Книга] : біобібліографічний покажчик / АПН України; Держ. науково-пед. бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського ; [ упорядники: Пономаренко Л.О., Айвазова Л.М. ; наук. ред. Розова П.І. ]. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 118 с. – (Академики АПН України. ; 18)
28.
Крюков В.Г. Ал-Хуварізмі про "Сарматію - землю бурджанів" та сусідні з нею "країни" [Книга] : монографія / В.Г. Крюков ; МОН України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченко". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 540 с. – ISBN 978-966-617-213-9
29.
Карагацис М. [Амрі і Мунгу - в божих руках [Книга] / М. Карагацис. – 6-е вид. – Афіни : Естія, 1994. – 276 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; № 55]). – ISBN 960-05-0178-5
30.
Евстигнеев Д.А. Анализ действия блокаторов калиевых каналов тетраэтиламмония и 4-аминопиридина на электрическую активность миелинизированных нервных волокон амфибий [Книга] : монография / Д.А. Евстигнеев, И.В. Кузнецова, Н.В. Глухова ; М-во трансп. Российской Федерации, Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновское высш. авиационное училище гражданской авиации (ин-т) [и др.]. – Ульяновск : УВАУ ГА : УлГПУ, 2009. – 430 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 412-430. – (Биофизика). – ISBN 978-5-7514-0182-5
31.
Рой Л.В. Анализ отраслевых рынков [Книга] : учебник / Л.В. Рой, В.П. Третьяк ; МГУ им. Ломоносова, Экон. фак-т. – Москва : ИНФРА-М, 2008. – 442 с. – (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). – ISBN 978-5-16-002047-1
32.
Петряєва З.Ф. Аналіз фінансової звітності підприємства [Книга] : навчальний посібник / Петряєва З.Ф., Петряєв О.О. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-676-289-7
33.
Борисенко И.И. Английский язык в международных документах [Книга] : ( право, торговля, дипломатия ) : учеб. пособ. для студ. факультетов междунар. отношений, междунар. права и иностранных языков / И.И. Борисенко, Л.И. Евтушенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Киев : Славянский дом книги : ИП Логос, 2005. – 480 с. – ISBN 966-509-024-0
Учебное пособие представляет собой практический курс обучения основам композиции, реферирования и перевода текстов международных документов и дипломатической корреспонденции как разновидности официально-делового стиля английской речи.
34.
Англо-украинско-русский тематический словарь деловой лексики [Книга] = Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики = English - Ukrainian - Russian thematic dictionary : + Practice disc : (интерактивная компьютерная программа - 1000 вопросов в 100 упражнениях с ключом) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Євтушенко Л.І. [ и др. ]. – 2 -е изд. лоп. – Киев : Инкос : Лінгвист, 2009. – 392 с. + CD+ROM. – Обл. загл. англ. мовою. – ISBN 978-966-8347-85-6
35.
Антон Макаренко: Харківська трудова колонія ім. Максима Гоького [Книга] : в документах і матеріалах 1926 - 1928 рр. / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України ; Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г. Короленка, Кафедра педагогічної майстерності ; [ авт. - укл. І.Ф. Кривонос, Н.М. Тарасевич , А.В. Ткаченко ; за ред. І.А. Зязюна ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 352с. – До 125-ої річниці від дня народження Антона Семеновича Макаренка. – ISBN 978-966-644-108-2
36.
Теотокас Й. [Арго [Книга] : роман / Йоргос Теотокас. – 15-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 4]). – ISBN 960-05-0145-9
37.
Теотокас Й. [Арго [Книга] : роман / Йоргос Теотокас. – 15-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 46]). – ISBN 960-05-0147-5
38.
Каркавіцас А. [Археолог [Книга] / А. Каркавіцас; А. Каркавіцаc. – Афіни : Естія, 1995. – 164, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 5]). – ISBN 960-05-0618-3
39.
Архипова Світлана Петрівна [Брошура] : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б. Хмельницького, 2007. – 36 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; № 8)
40.
Шепель О.А. Асимптотичне інтегрування вироджених лінійних систем диференціальних рівнянь з іррегулярною особливою точкою [Книга] / О.А. Шепель. – Ніжин, 2009. – 111с. – ISBN 978-966-7391-72-0
41.
Бобочко В.М. Асимптотичне інтегрування рівняння Ліувілля з точками звороту [Книга] : монографія / В.М. Бобочко, М.О.Перестюк. – Київ : Наукова думка, 2002. – 310 с. – ISBN 966-00-00758-2
42.
Зеї А. [Ахіллесова наречена [Книга] : роман / Алкі Зеї. – 27-е вид. – Афіни : Кедрос, 1996. – 348 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0180-2
43.
Ксенопулос Г. [Багаті та бідні [Книга] / Григоріос Ксенопулос. – Афіни : Аделфі Влассі, 1984. – 430, [1] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-302-011-7
44.
Сащук Г. Безпекові виміри телепростору [Книга] : монографія / Ганна Сащук. – Київ : Грамота, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-349-116-5
45.
Булгаков М.А. Белая гвардия. Киев-город [Книга] / Михаил Булгаков. – Харьков : Фолио, 2008. – 512с. – ISBN 978-966-03-4068-8
46.
Коряковцева Н.А. Библиотеки и образование [Книга] : учебно-методическое пособие / Н.А. Коряковцева. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 128с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 107). – ISBN 978-5-8167-0019-1
47.
Паршукова Г.Б. Библиотечные дисциплины: подготовка кадров [Книга] : учебно-методическое пособие / Г.Б. Паршукова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 160с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 111). – ISBN 978-5-8167-0012-2
48.
Должанський І.З. Бізнес-план: технологія розробки [Книга] : навч. посібник / Должанський І.З., Загорна Т.О. ; МОН України ; Макіївський екон.-гуманіт. ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2006. – 384 с. – ISBN 966-364-345-5
49.
Білий Онуфрій Васильович [Брошура] : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 28 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 2)
50.
Блейк Э. Богатый покровитель [Книга] = Millionaire to the rescue : роман / Элли Блейк; пер. с англ. М. Дунаевой. – Москва : Радуга, 2008. – 144с. – (Любовный роман). – ISBN 978-5-05-006809-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,