Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Марушкевич І.М. Кодифікація української літературної мови в першій третині 20 ст. : правописні і граматичні норми та їх текстова реалізація [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Марушкевич І. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
27.
Гайдученко Л.В. Концепт ВЛАДА в сучасній німецькій лінгвокультурі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук :10.02.04 / Гайдученко Л.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009
28.
Рудь Б.Ю. Концепція свободи філософування Бенедикта Спінози [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Рудь Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009
29.
Ковальчук Т.І. Культурний фактор європейської інтеграції (на прикладі Європейського Союзу) [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Ковальчук Т. І.; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2009
30.
Ижакевич Г.П. Лексико-изобразительные средства романа А.Фадеева "Молодая гвардия". [Дисертація] : Дис... канд. филологич.наук: / Ижакевич Г.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1947
31.
Лучко В.С. Лієво нільпотентні і характеристичні нільпотентні ідеали асоціативних кілець [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лучко В. С.; КНУТШ. – Київ, 2009
32.
Афанасьєва О.М. Лінгвопрагматика сучасного французького політологічного дискурсу [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук :10.02.05 / Афанасьєва О. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
33.
Гричина Н.А. Лобізм як інститут сучасної демократії [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гричина Н. А.; КНУТШ. – Київ, 2009
34.
Буренкова Е.В. Макроинициаторы на основе 5-метил-5-гексен-2,4-дионата кобальта (ІІ) [Дисертація] : дис. ... канд. хим. наук: 02.00.06 / Буренкова Е. В.; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2009
35.
Бутиріна М.В. Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Бутиріна М.В.: КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
36.
Лундгрен М.О. Математичне дослідження страхового ринку з фінансовими інвестиціями [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Лундгрен М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
37.
Роговий В.М. Матеріальна підтримка українського студентства на чужині в 1920-1991 роках [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Роговий В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
38.
Тєлкова О.В. Метадискурсивні модифікатори номінативних одиниць у сучасній французькій мові [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Тєлкова Т. В.; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009
39.
Косинський К.О. Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Косинський К.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
40.
Борщенко В.В. Методологічне обгрунтування дослідження динаміки ціннісних орієнтацій за особистісними документами [Дисертація] : Дис. ... канд. соц. наук : 22.00.02 / В.В. Борщенко ; КНУТШ. – Київ : [Б. и.], 2009
41.
Льовін А.В. Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Льовін А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
42.
Руда Н.В. Мовна репрезентація категорії демінутивності: універсальне та ідіоетнічне [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Руда Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
43.
Кубицький В.О. Моделювання дифракції світлових хвиль на анізотропних гратках рідких кристалів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз-мат. наук :01.04.02 / Кубицький В.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
44.
Багрій О.І. Наукова дискусія: дискурсивні та прагмариторичні характеристики (на матеріалі англомовних статей середини 20 - початку 21 сторіч) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.І. Багрій ; НАН України, Центр. наук. досл. та викл. інозем. мов. – Київ, 2009
45.
Лялецький О.О. Неперервність функції в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Лялецький О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
46.
Коржупова А.П. Новели Кобилянської [Дисертація] : Дис... канд.філол.наук: / Коржупова А.П. – Чернівці, 1948
47.
Цимбал Т.В. Образи соціального порядку в сучасних теоріях глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. соц. наук: 22.00.01 / Цимбал Т. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
48.
Гурицька М.С. Основні моделі взаємодії громадянського суспільства і держави [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Гурицька М. С.; КНУТШ. – Київ, 2009
49.
Шебеліст С.В. Особливості розвитку сучасної української есеїстики в системі журналістських жанрів [Дисертація] : дис. ... канд. наук з соц. комунікацій / Шебеліст С.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
50.
Перестюк М.М. Оцінки розподілів супремумів випадкових процесів та рівномірна збіжність їх вейвлет розкладів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Перестюк М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex