Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" [Книга] : [10-11 листоп. 2015] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [упоряд.: Маринич О.В., Харіна О.О.]. – Київ : Київський університет, 2015. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
452.
Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" [Книга] : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [за наук. ред. Купчика О.Р.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 107, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
453.
Матеріяли до української діялектології [Журнал] = Specimina Dialectorum Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
454.
Матеріялы до исторіи російскои царославнои місіи въ Повночнои Америцъ водъ року 1896 до 1907 [Книга] = Материалы к истории Российской православной миссии в Северной Америке с 1896 по 1907 г. – Санкт-Петербург : Премиум Пресс, 2016. – 165, [1] с. – Текст укр., рус., старорус. – Библиогр.: с. 158-163 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-906649-27-0
455.
Медиатека и мир [Журнал] : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2006-
456.
Лашкул З.В. Медико-соціальне обгрунтування мультимодальної системи профілактики артеріальної гіпертензії на основі концепції персоналізованої медицини у дорослого населення на регіональному рівні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.03 / Лашкул Зінаїда Василівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2015
457.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
458.
Макаревич А.В. Место где свет [Книга] / Андрей Макаревич. – Москва : Эксмо, 2004. – 415, [1] с. – ISBN 5-699-08190-9
459.
Шумлянський В.О. Металічні і неметалічні корисні копалини України та галузі їх застосування [Книга] : довідник / Шумлянський В.О., Деревська К.І., Курило М.М. ; [відп. ред. К.І. Деревська] ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Волин. ін-т економіки та менеджменту, Ін-т фундам. дослідж. Укр. наук. асоціації. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 99, [1] с. : табл. – Словник термінів: с. 92-98. – Бібліогр.: с. 99-100. – ISBN 978-966-7067-03-8
460.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
461.
Андрієнко В.О. Методи і засоби контролю та підвищення надійності запам"ятовуючих пристроїв в системах критичного застосування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд техн. наук : 05.11.13 / Андрієнко Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
462.
Доронін В.В. Методи підвищення ефективності експлуатації водного транспорту засобами електронно-картографічної інтелектуалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Доронін Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. – Київ, 2015
463.
Крижановський В.В. Методи підвищення шумових та енергетичних параметрів надвисокочастотних аналогових інтегральних схем з ключовими режимами роботи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Крижановський Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
464.
Яковина В.С. Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Яковина Віталій Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016
465.
Борисенко М.Ю. Методика навчання арифметичного матеріалу учнів початкової школи з використанням мультимедійних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Борисенко Маргарита Юріївна ; М-во освіти і наук України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016
466.
Блінова М.Ю. Методологічні основи формування соціокультурної ідентичності в архітектурному середовищі сучасного міста [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Блінова Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2016
467.
Сурмін Ю.П. Методологія галузі науки "Державне управління" [Книга] : монографія / Ю.П. Сурмін ; Національна акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2012. – 371, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 344-369. – ISBN 978-966-619-321-9
468.
Холод О.М. Методологія досліджень соціальних комунікацій [Книга] : підручник / Олександр Холод ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнар. відносин. – Львів : ПАІС, 2014. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7065-23-3
469.
Розсоха Л.О. Миргородські кобзарі й бандуристи [Книга] : [наук.-краєзнавче вид.] / Людмила Розсоха ; Миргород. міськрада, Від. культури і туризму, Миргород. краєзнав. музей. – Миргород : Миргород, 2015. – 239, [1] с. : іл. – Покажч. імен.: с. 227-236. – Бібліогр.: с. 217-223. – ISBN 978-966-2060-93-5
У пр. №1702931 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету з повагою від авторки. Підпис. 8.02.2016 р.
470.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
471.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
472.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
473.
Миротворець [Журнал] : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ
474.
Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи [Книга] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 жовт., 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [відп. ред. Н.А. Сегеда]. – Мелітополь : Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2015. – 185, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7346-14-1
475.
Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери" [Книга] : 5 груд. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / Чернігів. нац. технол. ун-т М-ва освіти і науки України [та ін.] ; [упоряд.: В.Г. Маргасова, Н.Л. Ющенко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічнийуніверситет, 2015. – 207, [1] с. : іл., табл. – До 55-річчя Чернігів. нац. технол. ун-ту та Дня працівників статистики. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2188-72-1
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,