Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні [Книга] : монографія / Мещанінов Олександр Павлович ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могил. акад.". – Київ : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 459, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-455. – ISBN 966-336-021-6
452.
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки [Журнал] : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
453.
Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) [Журнал] : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISBN 978-966-551-315-5
454.
Глебова И.Н. Тайное становится явным. Сыщик Петрусенко [Книга] : романы / Ирина Глебова. – Харьков ; Москва : Фолио ; АСТ, 2000. – 379, [5] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Детективная серия "Кобра" ) ( Ретродетектив). – ISBN 966-03-1038-2
455.
Будник С.В. Талый сток со склонов [Книга] / С.В. Будник. – Житомир : Вид-во ЖГУ ім. І. Франка, 2010. – 341, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 314-340. – ISBN 978-966-485-077-0
456.
Циховська Е.Д. Творчість Леопольда Стаффа як простір інтертексту [Книга] : монографія / Елліна Циховська ; [наук. ред. Астаф"єв О.Г.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердянський держ. пед. ун-т, Ін-т філології та соц. комунікацій. – Київ : Лондон-XXI, 2011. – 343, [1] с. – Імен. покажч.: с. 323–342. – Бібліогр.: с. 287–322. – ISBN 978-966-2569-29-2
457.
Тектонофациальный анализ и проблемы геодинамики [Книга] : [памяти Е.И. Паталахи] / [М.М. Буслов и др. ; ред. Е.Ф. Шнюков ; ред.-сост.: Г.Б. Паталаха, Б.А. Занкевич] ; Нац. акад. наук Украины, Отд-ние мор. геологии и осадоч. рудообразования. – Киев : ОМГОР, 2008. – 295, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 3-4. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-5026-0
458.
Теоретико-методологічні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України [Книга] : монографія / Г.В. Онкович [та ін. ; за заг. ред. Г.В. Онкович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 281, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-644-343-7
459.
Решетняк Е.И. Теоретические аспекты разработки приоритетов стратегического развития экономических систем: гармонизация структуры [Книга] : монография / Е.И. Решетняк ; Народная укр. акад. – Харьков : Издательство НУА, 2012. – 423, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 396-421. – ISBN 978-966-8558-89-4
460.
Теоретична і дидактична філологія [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2007-
461.
Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу [Книга] : монографія / І.Є. Криницький ; НДІ фін. права ; Полтав. ін-т бізнесу МНТУ ім. акад. Ю. Бугая. – Харків : Право, 2009. – 318, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-143-8
462.
Пацурія Н.Б. Теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект) [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Пацурія Ніно Бондовна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
463.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
464.
Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті [Журнал] = Традиции и новации в высшем архитектурно-художественном образовании = Traditions and innovations in the higher architectural-artistic education : збірка наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ
465.
Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті [Журнал] = Традиции и новации в высшем архитектурно-художественном образовании = Traditions and innovations in the higher architectural-artistic education : збірка наукових праць / Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ
466.
Мілютіна К.Л. Траєкторії життєвого шляху особистості в динамічному середовищі [Книга] : монографія / К.Л. Мілютіна. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 298 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-296. – ISBN 978-966-340-480-6
467.
Углехимический журнал [Журнал] : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
468.
Україна дипломатична [Журнал] = Diplomatic Ukraine : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2000-. – ISBN 966-7522-07-5
469.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 1995-
470.
Українська культура [Журнал] : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
471.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
472.
Українська мова [Журнал] : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
473.
Українська мова і література в школах України [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
474.
Далекорей М.І. Українська православна церква як суб"єкт соціально-економічної діяльності: релігієзнавчий контекст [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Далекорей Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013
475.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,