Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Кур"єр Кривбасу [Журнал] : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
427.
Винберг Э.Б. Курс алгебры [Книга] / Э.Б. Винберг. – Изд. 2-е, стер. – Москва : МЦНМО, 2013. – 590, [1] с. : ил., табл. – Указ.: с. 572-590. – Библиогр.: с. 570-571. – ISBN 978-5-4439-0209-8
428.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
429.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
430.
Циганкова З.М. Лексичні інновації в англомовному просторі постфеміністичних романів початку XXI ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Циганкова Зоя Миколаївна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. – Київ, 2015
431.
Личности [Журнал] / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
432.
Чистяк Д.О. Лінгвоміфопоетичний аналіз художнього тексту [Книга] : навч. посібник / Дмитро Чистяк ; [наук. ред. Я.В. Шекера]. – Київ : Журнал "Радуга", 2015. – 135, [3] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 111-128, 130-136 та в кінці ст. – ISBN 978-966-281-040-0
433.
Свинцова І.О. Лінгвостилістичні засоби художнього впливу в лірико-поетичному дискурсі Байрона [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Свинцова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2016
434.
Кривий С.Л. Лінійні діофантові обмеження та їх застосування [Книга] / С.Л. Кривий ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернівці ; Київ : Букрек, 2015. – 222, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 223-224. – Бібліогр.: с. 218-222. – ISBN 978-966-399-650-9
435.
Лісівництво і агролісомеліорація [Журнал] = збірник наукових праць : Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків : УкрНДІЛГА, 1965-. – ISSN 0459-1216
436.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
437.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
438.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
439.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
440.
Лучевая диагностика, лучевая терапия [Журнал] : научно-практический журнал радиологов Украины / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины". – Киев, 2010-. – ISSN 2307-1184
441.
Токмань Г. Майдан: сторінка живої історії [Книга] / Ганна Токмань. – 2-ге вид., випр. і допов. – Ніжин : Лисенко М.М., 2015. – 102, [2] с. – ISBN 978-617-640-183-4
442.
Мала енциклопедія нотаріуса [Журнал] : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
443.
Мандрівець [Журнал] : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
444.
Шкільняк С.С. Математична логіка: Основи теорії алгоритмів [Книга] : навч. посібник / С.С. Шкільняк ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2009. – 279, [1] с. – Покажч. термінів: с. 128-132, 271-276. – Бібліогр.: с. 126-127, 268-269. – ISBN 978-966-608-979-6
445.
Математичне моделювання [Книга] / А.М. Самойленко, К.К. Кенжебаєв, О.М. Станжицький, Є.Ю. Таран ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2015. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-321. – ISBN 978-966-00-1522-7
446.
Хіцко Я.В. Математичне моделювання задач криптографії і обробки сигналів з використанням неканонічних гіперкомплексних числових систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Хіцко Яна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016
447.
Ламтюгова С.М. Математичне моделювання та чисельний аналіз методом R-функцій задач обтікання тіл в"язкою нестисливою рідиною [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Ламтюгова Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016
448.
Математичний аналіз. Топологія дійсної прямої [Книга] : навч. посібник / І.М. Александрович [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2010. – 102, [1] с. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISBN 978-966-439-299-7
449.
Материк краєзнавства [Книга] : зб. присвяч. лауреатам Премії імені Дмитра Яворницького Нац. спілки краєзнаців України / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: Р. Маньковська, В. Устименко, Є. Букет та ін. ; за заг. ред. О. Реєнта]. – Київ : Промінь, 2013. – 133, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. напркінці ст. – ISBN 978-966-2008-35-7
450.
Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" [Книга] / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту ; [редкол.: О.О. Романова (голова) та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 381 с. : іл., табл. – текст укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,