Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Іванкова-Стецюк Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український контекст [Дисертація] : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.03 / Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
427.
Малунова Г.Д. Концептуальний простір "апології Сократа" Платона: лінгвокультурологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Малунова Ганна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
428.
Кобута С.С. Концепція "вільної людини" у творчій спадщині Івана Багряного та Джорджа Орвелла [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кобута Світлана Степанівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015
429.
Буцикіна Є.О. Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая: естетичний аналіз [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Буцикіна Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
430.
Координационная химия [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
431.
Координационная химия [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
432.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
433.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
434.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
435.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
436.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
437.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
438.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
439.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
440.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
441.
Чобіт Д.В. Кривава п"ятниця Одеси [Брошура] : корот. іл. нарис / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2014. – 48 с., [8] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-7544-70-6
442.
Харченко О.С. Криза соціальної держави: причини та шляхи подолання [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Харченко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
443.
Попович М.В. Культура [Книга] : иллюстрир. энцикл. Украины / Мирослав Попович ; [фотохудож.: Ю. Бусленко, О. Иванов, В. Машков и др.]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 182, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 182. – ISBN 978-966-8137-62-4
444.
Культура народов Причерноморья [Журнал] : научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
445.
Культура народов Причерноморья [Журнал] : научный журнал. – Симферополь, 2004-. – ISSN 1562-0808
446.
Курс порівняльного трудового права [Книга] : підручник : в 2 т. / [М.І. Іншин та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. Акад. політ. наук України А.Р. Мацюка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., змін. і допов. – Харків : Діса плюс. – ISBN 978-617-7064-49-6
447.
Курс порівняльного трудового права [Книга] : підручник : в 2 т. / [М.І. Іншин та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. Акад. політ. наук України А.Р. Мацюка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., змін. і допов. – Харків : Діса плюс. – ISBN 978-617-7064-50-2
448.
Ландшафтный дизайн [Журнал] : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
449.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
450.
Лев Сергійович Балашов [Книга] : (до 85-річчя від дня народж. та 60-річчя наук. діяльності) / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; [відп. ред. Д.В. Дубина]. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2015. – 65, [2] с., [6] арк. фотоіл. : портр., іл. – Анот. та передм. парал. укр., рос., англ. мовами. – Бібліогр.: с. 53-65. – ISBN 978-966-306-184-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,