Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Іноземні мови в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
427.
Заблоцька Р.О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами [Дисертація] : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заблоцька Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
428.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
429.
Николюк Т.В. Інтелектуальний інтертекст прози Докії Гуменної [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Николюк Т.В. ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Украхїнки. – Луцьк, 2009
430.
Гава Ю.В. Інтелектуальний капітал: сутність та зростання ролі в розвитку економіки [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Гава Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
431.
Федорчук С.В. Інтрамолекулярні полікомплекси в триблок-кополімерах на основі поліетиленоксиду та поліакриламіду [Автореферат] : Автореф. дис. канд. .... хім. наук. Спец.02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Федорчук С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
432.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
433.
Ройко Т.В. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б. Кістяківського [Дисертація] : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціологіїї / Ройко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
434.
Ляшенко І.В. Історико-філософський зміст філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея (методологічний аспект) [Дисертація] : Дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Ляшенко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
435.
Історичний журнал [Журнал] : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
436.
Історія в школах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
437.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
438.
Ткаченко А.А. Історія економічних вчень [Брошура] : методичний посібник, навчальна і робоча програми, плани лекцій і семінарських занять / А.А. Ткаченко ; МОНУ ; Запорізький державний ун-т, Кафедра економічної теорії. – Запоріжжя : Просвіта, 2004. – 60с. – ISBN 966-653-130-5
439.
Жицька Л.М. Історія Росії у науковій та педагогічній творчості Володимира Іконникова [Дисертація] : Дис. ... канд.історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Жицька Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
440.
Історія української географії [Журнал] : всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000-. – ISBN 978-966-07843-3
441.
Історія. Філософія. Релігієзнавство [Журнал] : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 2008-. – ISSN 1999-4966
442.
Ронин С.Л. К истории разработи, утверждения и развития Сталинской конституции [Книга] / С.Л. Ронин ; АН СССР ; Ин-т права. – Москва : Из-во Академии Наук СССР, 1951. – 144 с. – Библиогр. в подстр. прим.
443.
"Каждая книга - поступок" [Книга] : Воспоминания о В. Каверине : Статьи. Письма. Архивные материалы. – Москва : Б.С.Г.-ПРЕСС, 2007. – 335с., [ 8 ] л. илл. – ISBN 978-5-93381-238-8
444.
Как ехото не глъхне [Книга] : нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. – София : Св. Климент Охридски : Фондация Яворов, 1996. – 267 с.
445.
Тамберг Ю.Г. Как развить чувство юмора [Книга] / Ю.Г. Тамберг. – 2-е изд., исправл. – Москва : Флинта, 2006. – 272с. – ISBN 5-89349-648-5
446.
Литвиненко Г.С. Календарно-обрядові пісні: архетипно-образна система фольклорної свідомості [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Литвиненко Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
447.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
448.
Матушко І.П. Каталітичне окиснення водню та карбон монооксиду на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих добавками оксидів перехідних металів, та чутливість відповідних сенсорів [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.хімічних наук: спец. 02.00.04-фізична хімія / Матушко І.П.; КНУТШ. – Київ, 2008
449.
Католичество [Книга]. – Минск : Книжный дом, 2006. – 384с. – (Религии мира). – ISBN 985-489-453-3
450.
Савчук М. Кишеньковий довідник коломийки [Брошура] / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2008. – 48с., [ 6 ] л. илл. – ISBN 966-550-209-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,