Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Каталог рукописей, печатных книг и архивных материалов Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне [Книга]. – Святая Гора Афон ; Москва : Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне ; Голос-пресс. – (Серия: Русский Афон XIX-XX веков / гл. ред. иеромонах Макарий (Макиенко) ; т. 7)
402.
Кафедра теорії та технології програмування [Книга] / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
403.
Квіти України [Журнал] : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
404.
Кераміка [Книга] / Ака Перейма, Павлина Клим, Вака Фаррара-Перейма, Ірма Осадца ; [ред. О.К. Федорук] ; Ін-т проблем сучасного мистецтва Нац. акад. мистецтв України. – Київ : Майстер книг, 2011. – 132, [4] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2578-19-5
405.
Пляхтур О.О. Керування структурою, властивостями та спадковістю сталей в системі "шихта - розплав - виливок" [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Пляхтур Олександр Олександрович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2015
406.
Кибернетика и системный анализ [Журнал] : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 1965-. – ISSN 0023-1274
407.
Попенюк В.М. Кивоти Гуцульщини другої половини XIX - XX століть як сакрально-літургійний центр вівтаря [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Попенюк Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015
408.
Балабко О.В. "Київ, Іринінська, Лифарям..." [Книга] : повість за листами митця / Олександр Балабко. – Чернівці : Букрек, 2011. – 186, [1] с., [24] арк. фотоіл. : іл. – Рез. фр. – ISBN 978-966-356-0
В пр. №1700161 напис: Імена цих двох видатних українців - Лифаря і Вертинського, - також автора цієї книжки пов"язані з Київським університетом: усі троє навчалися у жовтому корпусі на бул. Шевченка, 14... Уклінно, з вдячністю - альма-матер від випускника факультету журналістики 1977 р. Автор. Підпис. 17.03.15 р.
409.
Гирич І.Б. Київ: люди і будинки [Книга] / Ігор Гирич ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2015. – 428, [4] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-06-0704-0
410.
Цимбалюк О.М. Кінетика конверсії етанолу в нерівноважній плазмі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Цимбалюк Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
411.
Кротова Т.Ф. Класичний костюм в європейській моді XIX - початку XXI століття: еволюція форм і художньо-стильові особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.06 / Кротова Тетяна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015
412.
Клиническая онкология [Журнал] / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2011-. – ISSN 2410-2792
413.
Шумило С.В. Князь Оскольд и христианизация Руси [Книга] : сб. ст., посвящ. 1150-летию похода князя Оскольда на Константинополь и принятию им после этого Святой Православной Веры / Сергей Шумило. – Киев : Дух і Літера, 2010. – 117, [3] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 107-117. – ISBN 978-966-378-155-6
414.
Кодекси України [Журнал] / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
415.
Коваленко С.О. Кодифікація інституту відповідальності міжнародних організацій у міжнародному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Коваленко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
416.
Деяк-Якобишин Колумністика як феномен персоналізованої журналістики (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц.комунікацій : 27.00.04 / Деяк-Якобишин Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
417.
Комп"ютерні засоби, мережі та системи [Журнал] = Computer means, networks and systems : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2002-. – ISSN 1817-9908
418.
Теличко В.О. Комунікативні стратегії учасників англомовних професійних інтернет-форумів [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Теличко Вероніка Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
419.
Бикова О.М. Комунікаційно-жанрові модифікації репортажу в сучасній українській пресі (за матеріалами періодичних видань 2000-2012 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Бикова Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
420.
Байрак О.М. Конспект флори Полтавщини [Книга] : вищі судинні рослини / О.М. Байрак, Н.О. Стецюк ; НАН України, Наук. центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу. – Полтава : Верстка, 2008. – 195, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 190-195. – Бібліогр.: с. 172-185. – ISBN 978-966-7576-76-9
421.
Герус О.І. Конструювання дискурсивних практик споживання комерційною рекламою в сучасному українському суспільстві [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Герус Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
422.
Дзьоба В.Б. Контролінг в системі фінансового менеджменту банківських установ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дзьоба Володимир Богданович ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. фінансова акад. – Львів, 2015
423.
Богачевський П.С. Концепт віртуальності в сучасній науковій методологічній свідомості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Богачевський Павло Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
424.
Літинська Н.В. Концептосфера "Сучасна Італія" в національній лінгвокультурі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Літинська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
425.
Гоменюк О.О. Концептосфери флори і фауни в українській дитячій прозі Є. Гуцала і М. Вінграновського [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гоменюк Олена Олегівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,