Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
377.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
378.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
379.
Книжная летопись. Указатель серий [Журнал] : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
380.
Книжная летопись. Указатель серий [Журнал] : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
381.
Книжная летопись. Указатель серий [Журнал] : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
382.
Дауд Е.Т. Когнитивная гипнотерапия [Книга] = Cognitive hypnotherapy / Е. Томас Дауд ; [пер. с англ. А. Смирнов]. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 224 с. : илл. – Библиогр.: с. 205-213. – (Золотой фонд психотерапии). – ISBN 5-94723-028-3
383.
Кодекс законів про працю України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 9 листопада 2010 року. : (офіційний текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-059-9
384.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
385.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
386.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
387.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
388.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
389.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
390.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
391.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
392.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
393.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
394.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
395.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2009-
396.
Титаренко Т.М. Кризове психологічне консультування [Брошура] : програма навчального курсу / Т.М. Титаренко ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 64 с. – Бібліогр.: с. 62-63
397.
Зудин В.Ф. Криминалистическая профилактика преступлений. Теория и практика [Дисертація] : дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Зудин В.Ф. ; М-во высш. и сред. образования РСФСР ; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1987
398.
Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Закатов А.А. ; МВД СССР ; Высшая следственная школа. – Волгоград, 1987
399.
Шепітько В.Ю. Криміналістика [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл / В.Ю. Шепітько ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Ін Юре, 2010. – 496 с. – Бібліогр.: с. 476-486. – ISBN 978-966-313-450-5
400.
Криміналістика [Книга] : підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / В.Ю. Шепітько [та ін.] ; за ред. В.Ю. Шепітька ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 4-те, переробл. і доп. – Харків : Право, 2010. – 464 с. – Бібліогр.: с. 438-441. – ISBN 978-966-458-067-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,