Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Вергілій Енеїда [Книга] / Вергілій ; пер. з лат. Михайла Білика ; [передм. й прим. Й.У. Кобова] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 348, [4] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6422-6
352.
Котляревський І.П. Енеїда. Наталка Полтавка. Москаль-Чарівник [Книга] / Іван Котляревський ; [передм. Р.П. Іванченко]. – Перевид. перероб., допов. – Київ : Дніпро, 2015. – 244, [4] с. : портр. – ISBN 978-966-578-249-0
353.
Енергетика: економіка, технології, екологія [Журнал] = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
354.
Городній О.М. Енергетичні показники квазірезонансних імпульсних перетворювачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Городній Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015
355.
Сілі І.І. Енергоінформаційна радіоімпульсна біотехнологія і електронні системи знищення шкідників картоплі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Сілі Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2015
356.
Енциклопедичний словник класичних мов [Книга] / [Звонська Л.Л. та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л.Л. Звонської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 463, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-439-812-8
357.
Ерліхівський збірник [Журнал] : наукові доповіді та повідомлення / Юридич. ф-т Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 1994-
358.
Ефективність державного управління [Журнал] = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ
359.
Ефективність державного управління [Журнал] = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ
360.
Чобіт Д.В. Єврейська провокація [Брошура] / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2010. – 39, [1] с. – ISBN 966-7544-51-5-2
361.
Загребельний П.А. Європа - 45 [Книга] : роман / Павло Загребельний ; [упоряд. М. Жулинський] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Сакцент Плюс, 2015. – 608 с. : фот. – Бібліогр.: с. 583-605. – ISBN 978-966-8583-98-8
Їх було семеро - люди різних національностей, різних поглядів і різної віри. Доля звела їх на війні, на ворожій німецькій землі, а ненависть до фашизму об"єднала.
362.
Європейські перспективи [Журнал] = The European Perspectives : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.]. – Київ, 2003-
363.
Європейські перспективи [Журнал] = The European Perspectives : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.]. – Київ, 2003-
364.
Європейські перспективи [Журнал] = The European Perspectives : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.]. – Київ, 2003-
365.
Європейські перспективи [Журнал] = The European Perspectives : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.]. – Київ, 2003-
366.
Європейські перспективи [Журнал] = The European Perspectives : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.]. – Київ, 2003-
367.
Степанян В.А. Жизнь между кадрами [Книга] : воспоминания / Валерий Степанян ; [предисл. В.А. Барны]. – Киев : Дніпро, 2015. – 255, [1] с. : портр., фот. – Библиогр.: с. 254-255. – ISBN 978-966-578-251-3
368.
Іваничук Р.І. Журавлиний крик [Книга] / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2014. – 380, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. – (Iсторiя України в романах). – ISBN 978-966-03-6832-3
369.
Журнал органічної та фармацевтичної хімії [Журнал] = Journal of organic and pharmaceutical chemistry = Журнал органической и фармацевтической химии / Нац. акад. наук України, Ін-т органіч. хімії ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НФаУ, 2003-. – ISSN 2308-8303
370.
Карпенко В.О. Журналістська творчість. Теоретично-методичні та практичні засади [Книга] : підручник / Віталій Карпенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України,Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2012. – 164 с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-388-388-5
371.
Фареній І.А. З історії становлення кооперативного руху в Наддніпрянській Україні [Книга] : (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / І.А. Фареній ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 144 с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 128-143. – ISBN 966-693-046-3
372.
Загадки історії [Книга] : для дітей серед. шк. віку / [уклад. Єрмановська Г.Е. ; худож.-іл. Г.В. Беззубова]. – Харків : Фоліо, 2015. – 317, [3] с. : іл. – Зміст: Легенда про Атлантиду ; Найдавніша писемність ; Хазарські загадки та ін. - Сер. засн. 2002 р. – Бібліогр.: с. 315. – (Дитяча енциклопедія). – ISBN 978-966-03-7382-2
373.
Загальна хімічна технологія [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / В.Т. Яворський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 551, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 543-550. – Бібліогр.: с. 551. – ISBN 978-966-553-822-6
374.
Свєткіна О.Ю. Закономірності активації твердих речовин при віброударному подрібненні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Свєткіна Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015
375.
Закономірності розвитку підприємств в умовах невизначеності економічного середовища [Книга] : монографія / [О.В. Горняк та ін. ; за заг. ред. О.В. Горняк] ; М-во освіти і науки, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки і механіки. – Одеса : ОНУ, 2015. – 214, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. винесено лише прізвище першого авт. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-689-126-0
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,