Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Інвестування [Книга] : підручник / [М.І. Крупка та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 452, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. слов.: с. 419-433. - Предм. покажч.: с. 443-448. – Бібліогр.: с. 434-442. – ISBN 978-617-10-0154-1
352.
Інженерія програмного забезпечення [Журнал] = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2306-6512
353.
Інженерія програмного забезпечення [Журнал] = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2306-6512
354.
Інженерія програмного забезпечення [Журнал] = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2306-6512
355.
Інженерія програмного забезпечення [Журнал] = Software engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2306-6512
356.
Інженерні та освітні технології [Журнал] = Engineering and educational technologies : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук : КрНУ, 2013-. – ISSN 2307-9770
357.
Пожуєва Т.О. Інноваційні засади до формування захищеності суб"єкта господарювання [Книга] : монографія / Т.О. Пожуєва ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ : Грані ; Видавництво ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 340, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311-340. – ISBN 978-966-8841-99-6
358.
Іноземні мови [Журнал] : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
359.
Іноземні мови в школах України [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
360.
Михненко А.М. Інституалізація суспільного розвтку [Книга] : навч. посібник / А.М. Михненко, Е.М. Макаренко, Н.Г. Макаренко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 292, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-291. – (Бібліотека магістра). – ISBN 966-619-306-1
361.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
362.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
363.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
364.
Габсі Мунір Інформаційні технології формування стратегій управління в корпоративних агрегованих структурах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Габсі Мунір ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
365.
Жарков Я.М. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері [Книга] : навч. посібник / Я.М. Жарков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 390, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-794-7
366.
Іспансько-український, українсько-іспанський словник + граматика [Книга] : 70 000 слів та словосполучень / [авт.-уклад. Ольга Мазур]. – Донецьк : Глорія Трейд, 2009. – 576 с. – ISBN 978-611-536-005-5
367.
Історико-політичні студії [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-
368.
Історико-політичні студії [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
369.
Історико-правовий часопис [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
370.
Історія в рідній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
371.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ
372.
Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : навч. посібник / Г.І. Трофанчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 445, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Термінол. слов.: с. 415-441. - Алф.-предм. покажч.: с. 442-445. – Бібліогр.: с. 11-12 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-540-1
373.
Середа А.М. Історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.М. Середа, Г.М. Васильчук ; Держ. ВНЗ "Запорізьк. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – ISBN 966-599-301-1
374.
Історія держави і права України [Книга] : підручник / [В.Д. Гончаренко та ін.] ; за ред. проф. В.Д. Гончаренка ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 703, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 695-698. – Бібліогр.: с. 675-694. – ISBN 978-966-458-489-7
375.
Руда Н.В. Історія лінгвістичних учень [Книга] : навч. посібник / Н.В. Руда ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 255, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-816-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex