Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Лінгводидактика: теорія, методика, досвід [Журнал] = Lingvodidactics: theory, methodology, experience : збірник наукових праць / ДВНЗ "Донбаський держ. пед. ун.". – Слов"янськ : ДВНЗ "ДДПУ"
352.
Чистяк Д.О. Лінгвопоетика міфологічного інтертексту в ранній драматургії М. Метерлінка [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Чистяк Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
353.
Чистяк Д.О. Лінгвопоетика міфологічного інтертексту в ранній драматургії М. Метерлінка [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Чистяк Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. унт. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
354.
Мегела І.П. Література європейського просвітництва [Книга] : цикл лекцій / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 331, [1] с. – Бібліогр.: с. 324-329. – ISBN 978-966-1516-38-9
355.
Літературознавчі обрії [Журнал] : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
356.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
357.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Jornal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. б-ка України. – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
358.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
359.
Піонтковська Т.В. Логіка в Острозькій та Замойській академіях (XVI - XVII ст.): компаративний аналіз [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Піонтковська Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
360.
Мамедова Т.Е. Логіко-феноменологічний розгляд аргументації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Мамедова Таміла Ельханівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
361.
Боднарчук С.В. Локальні властивості розподілів розв"язків стохастичних рівнянь з шумом Леві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Боднарчук С.В.; Бондарчук Семен Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
362.
Боднарчук С.В. Локальні властивості розподілів розв"язків стохастичних рівнянь з шумом Леві [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Боднарчук Семен Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
363.
Перегуда Ю.М. Локальні деформації квадратичних форм Тітса [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Перегуда Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
364.
Авдеенко С.И. Любовь по объявлению [Книга] : рассказы / Сергей Авдеенко. – Запорожье : Дикое поле, 2012. – 183, [5] с. : ил. – ISBN 978-966-2994-76-6
365.
Девтеров І.В. Людина і суспільство у кіберпросторі [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Девтеров Ілля Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
366.
Мандрівець [Журнал] : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 1993-
367.
Медведєва А.О. Маска у сценічному мистецтві артиста театру та естради [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Медведєва Алла Олександрівна ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012
368.
Булгаков М.А. Мастер и Маргарита [Книга] : роман / Михаил Булгаков ; [послеслов. и примеч. Н.П. Евстафьевой]. – Харьков : Фолио, 2012. – 426, [4] с. – Примеч.: с. 416-424. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6017-4
369.
Якимов О.М. Математичне моделювання та оптимальний синтез аксіально-симетричних джерел магнітного поля з феромагнітними елементами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Якимов Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
370.
Малий О.Ю. Математичне та лінгвістичне забезпечення автоматизації написання програм восьмирозрядних мікроконтролерів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Малий Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012
371.
Подопригора Н.В. Математичні методи фізики [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Подопригора Н.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 299, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 293-294
372.
Щербовських С.В. Математичні моделі та методи визначення характеристик надійності відновлюваних багатотермінальних систем із урахуванням перерозподілу навантаження [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Щербовських Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013
373.
Медиатека и мир [Журнал] : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2006-
374.
Шовкун Т.М. Медико-географічний аналіз захворюваності населення (на прикладі Чернігівської області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шовкун Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
375.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,