Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. б-ка України. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
352.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. б-ка України. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
353.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Jornal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. б-ка України. – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
354.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Jornal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. б-ка України. – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
355.
Літопис УПА [Книга] = Litopys UPA : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [ та ін. ; ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 978-1-897431-33-7
356.
Літопис УПА [Книга] = Litopys UPA : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ; Вид-во "Літопис УПА" [ та ін. ; ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 978-1-897431-35-1
357.
Літопис УПА [Книга] = Litopys UPA : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ; Вид-во "Літопис УПА" [ та ін. ; ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА. – ISBN 978-1-897431-36-8
358.
Денисенко А. Людина планети. Штрихи до портрета Геннадія Удовенка [Книга] : біографічне есе / Анатолій Денисенко, Василь Туркевич. – Київ : Планета, 2011. – 372, [4] с. : фотоіл. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" / редкол. : Л.В. Губерський (голова), К.І. Грищенко, Б.І. Гуменюк та ін. ; вип. 3). – ISBN 966-625-020-9 ; 966-518-338-9
359.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
360.
Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." [Книга] : до дня народження М.П. Старицького / [Безручко О. та ін. ; упоряд. : Н. Грабар, О. Мокану, М. Горбатюк] ; Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – 440 с., [1] с. – Зміст: Матеріали III наукового семінару "Роль...": 14 грудня 2007 р.; Матеріали IV наукового семінару "Роль ... ": 12 грудня 2008 р.; Матеріали V наукового семінару "Роль ... ": 17 грудня 2009 р. – Бібліогр. в кінці доповіді. – ISBN 978-966-2410-25-9
361.
Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." [Книга] : до дня народження М.П. Старицького / [Безручко О. та ін. ; упоряд. : Н. Грабар, Л. Каневська, О. Мокану] ; Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – 209 с. – Бібліогр. в кінці доповіді. – ISBN 978-966-2410-26-6
362.
Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" [Брошура] : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 38 с., [4] с. іл. : табл.
363.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
364.
Международное право [Журнал] = International law : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 1998-. – ISSN 1560-2893
365.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7514
366.
Металл и литье Украины [Журнал] : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН Украины ; Донецкий нац. технический ун-т. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
367.
Металл и литье Украины [Журнал] : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАН України ; Донецкий нац. технический ун-т. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
368.
Валуйський С.В. Метод підвищення пропускної здатності епізодичних радіомереж з управлінням положенням телекомунікаційних аероплатформ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Валуйський Станіслав Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012
369.
Федотова-Півень Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв на основі суміщеного виконання операцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Федотова-Півень Ірина Миколаївна ; М-во освіти і нвуки, молоді та спорту України ; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2012
370.
Шпилька О.О. Метод сумісного декодування згорткових кодів і оцінювання параметрів багатопроменевого каналу зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Шпилька Олександр Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012
371.
Горбачук В.М. Методи індустріальної організації. Кейси та вправи [Книга] : економіка та організація виробництва. Економічна кібернетика. Економіка підприємства / В.М. Горбачук ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : А.С.К., 2010. – 223, [1] с. – Сер. засн. 2004 р. – Бібліогр.: с. 6-10 та в кінці розд. – (Економічна освіта ) ( Серія дослідницького університету/інституту)). – ISBN 978-966-2251-05-0
372.
Лаврік О.С. Методи синтезу пристроїв керування із множинними джерелами кодів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Лаврік О.С.; Ларік Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки молоді та спорту України ; Держ. вищий навчальний заклад "Донецьк. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2012
373.
Сайко В.Г. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування мереж цифрового радіозв"язку по багатопроменевим каналам [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Сайко Володимир Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2012
374.
Протасов С.Ю. Методи та засоби формування і комп"ютерної реалізації інтегральних макромоделей стаціонарних динамічних об"єктів з розподіленими параметрами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Протасов Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2012
375.
Методи та прилади контролю якості [Журнал] : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,