Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
352.
Калинець І. Знане і незнане про Антонича [Книга] : матеріяли до біографії Богдана Ігоря Антонича / Ігор Калинець ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2-е вид., випр. і допов. – Львів : Друкарські куншти, 2011. – 272, [4] с., [24] арк. фотогр. : портр. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
353.
Знание - сила [Журнал] : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
354.
Зовнішні справи [Журнал] : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
355.
Борисова О.В. Зовнішня політика України [Книга] : навчальний посібник / О.В. Борисова ; МОНУ ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 320 с. – Бібліогр.: с. 314-317. – ISBN 978-966-617-256-6
356.
Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) [Журнал] : научный журнал. – Иркутск, 2002-. – ISSN 1993-3541
357.
Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка [Журнал]. – Москва : Наука
  Т. 70, № 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
358.
Инновации в образовании [Журнал] / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
359.
Иностранная литература [Журнал] : литературно-художественный журнал : Спецномер / "Иностранная лит.". – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
360.
Бортис Г. Институции, поведение и экономическая теория [Книга] = Institutions, behaviour and economic theory : вклад в классико-кейнсианскую политическую экономию / Генрих Бортис ; пер. с англ. Е. Первухиной, Т. Бардадым ; [науч. ред. Л. Воротина]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 600 с. – Библиогр.: с. 567-579. – ISBN 978-966-518-492-8
361.
Информатика и образование [Журнал] : научно-методический журнал / Российская акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 1986-. – ISSN 0234-0453
362.
Максин В.И. Исследование вольфраматов редкоземельных элементов [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук / Максин В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1975
363.
Волошина А.Л. Исследование физико-химических основ получения и свойств теллуритов РЗЭ [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Волошина А.Л. ; Ин-т проблем материаловедения АН УССР. – Киев, 1985
364.
Черныш А.М. Истоки политической науки [Книга] : конспект студента технического ВУЗа / Алексей Черныш ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Укр. ; Одесский нац. морской ун-т. – Одесса : ВМВ, 2011. – 244 с. – Библиогр.: с. 237-242. – ISBN 978-966-413-217-5
365.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
366.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
367.
Імунологія [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / КНУТШ ; [Вершигора А.Ю. та ін. ; за ред. Є.У. Пастер]. – Київ : Київський університет, 2011. – 911, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 896-902. – Бібліогр.: с. 858-859. – ISBN 978-966-439-349-9
Висвітлено найновіші досягнення з основних проблем теоретичної та прикладної імунології: антигенів, антитіл, орга-нізації та функціонування лімфоїдної системи, механізмів імунологічного розпізнавання, активації лімфоцитів, формування імунологічної толерантності, імунобіотехнології.
368.
Іноземні мови в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
369.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
370.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
371.
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2005-
372.
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2005-
373.
Інформаційний бюлетень українських міст [Журнал] / Інститут трансформації суспільства. – Київ, 2008-
374.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
375.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex