Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Наталіна Н.О. Стратегії політичної конвертації суспільних капіталів у пострадянських державах [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Наталіна Н.О. ; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2008
352.
Селезньова Г.О. Стратегія підприємства [Книга] : навчальний посібник / Селезньова Г.О. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 240с. – ISBN 966-676-218-8
353.
Косаковская И.В. Стрессовые белки растений [Книга] = Stress proteines of plants / И.В. Косаковская ; НАНУ ; Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев : Фитосоциоцентр, 2008. – 152с. – ISBN 978-966-306-132-5
354.
Лапоша О.А. Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іоніізуючої радіації в надмалих дозах [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Лапоша О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
355.
Сучасність [Журнал] : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 1961-
356.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
357.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
358.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
359.
Киримов Т.Н. Творчество Джемиля Керменчикли: тематика, семантика, лингвостилевые особенности [Дисертація] : Дисс. канд. філологических наук. Спец. 10.01.10 - крымскотатарская литература / Киримов Т.Н. – Киев, 2009
360.
Телекритика [Журнал] : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
361.
Костромицкий Р.И. Тенденции "позднего постмодернизма" в творчестве В.О. Пелевина ("ДПП", "Священная книга оборотня") [Дисертація] : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.01.02 - русская литература / Костромицкий Р.И. ; Запорожский национальний ун-т. – Запорожье, 2009
362.
Джунь В.В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство [Дисертація] : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.04 - господарське право ; господарсько-процесуальне право / Джунь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
363.
Устянич Є. Теоретичні основи капсулювання дисперсних матеріалів [Книга] : навчальний посібник для студ. хімічних спеціальностей / Євген Устянич. – Вид. 2-е, доповнене. – Львів : українська академія друкарства, 2008. – 400с. – ISBN 5-7763-2497-1
364.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
365.
Бондаренко Б.Ф. Теорія радіолокаційних систем [Книга] : підручник / Бондареко Б.Ф., Вишнівський В.В., Долгушин В.П. та ін. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-439-088-7
366.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
367.
Вакуленко М.О. Тлумачний словник із фізики [Книга] / М.О. Вакуленко, О.В. Вакуленко. – Київ : Київський університет, 2008. – 768 с. – ISBN 978-966-439-038-2
368.
Недбайло К.М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську (на матеріалі художніх текстів) [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Недбайло К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
369.
Трасформаційні аспекти розвитку соціально-культурного, інформаційного та економічного простору України [Книга] : тези доповідей студентської науково-практичної конфереції ДАКККіМ, 20-21 травня 2008 року / МОНУ ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; Ін-т соціально-культурних комунікацій та менеджменту ДАКККІМ ; відп. за випуск І.В. Богданович. – Київ : ДАКККіМ, 2008. – 106с. – (Дні науки ДАКККіМ)
370.
Новікова Л.М. Тренінг як засіб активізації навчання у вищій школі [Книга] : навчально-методичний посібник / Новікова Л.М. ; Західнодонбаський приватний ін-т економіки і управління. – Павлоград, 2008. – 110с.
371.
Любіцева О.О. Туризмознавство : вступ до фаху [Книга] : підручник / О.О. Любіцева, В.К. Бабарицька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 336 с. – ISBN 978-966-439-037-5
372.
Україна - Ізраїль. Вісник [Журнал] / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 1997-
373.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 1995-
374.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
375.
Українські історики 20 століття [Книга] : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва; С.С. Батуріна, О.Г. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. Васильєва та ін. ; НАНУ. Ін-тут історії України ; редкол. : В.А. Смолій (гол. ред.) та ін. – Київ, 2006. – 315с. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,