Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки [Журнал] / М-во оборони України. – Одеса : Військова академія
  № 1 (3). – 2015. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
327.
Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету [Журнал] = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU. – Лисичанськ : ДонДТУ, 1999-. – ISSN 2077-1738
328.
Зв"язок [Журнал] = Связь = Communication : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 1995-. – ISSN 2412-9070
329.
Земельний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами і допов. станом на 5 жовт. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 114, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
330.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
331.
Достоєвський Ф.М. Злочин і кара [Книга] : роман на 6 ч. з епілогом / Федір Достоєвський ; [упоряд. тексту, авт. ст. та прим.: В. Звиняцьковський ; худож.: С. Якутович]. – Київ : Либідь, 2015. – 668, [4] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 599-633. – ISBN 978-966-06-0687-6
332.
Мартиненко В.В. Зміцнення економічної безпеки України в умовах глобалізації [Книга] : теоретичні та прикладні аспекти : монографія / В.В. Мартиненко, Н.П. Мацелюх ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 239, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 176-193 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0724-2
333.
Знайомтесь. Україна [Книга] : атлас / Держ. служба геодезії, картографії та кадастру ; [відп. ред.: Н.О. Крижова ; тематич. зміст розробили: Л.М. Веклич та ін. ; фото: В.М. Бочковський та ін.]. – Київ : Картографія ; Укргеодезкартографія, 2009. – 143, [1] с. : іл., фот., карти. – ISBN 978-966-475-477-1
334.
Зовнішні справи [Журнал] : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
335.
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2010-. – ISSN 1028-7507
336.
Зразки процесуальних документів [Книга] : посібник : матеріали до складання кваліфікац. іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокат. діяльністю / А.М. Бірюкова [та ін.] ; за ред. С.О. Куринської ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготовки. – Вид. 5-те, перероб. – Київ : Прецедент, 2012. – 158, [1] с. – На обкл. зазнач. також: Позови ; Заяви ; Клопотання ; Заперечення ; Скарги ; Відзиви. – ISBN 978-966-520-156-4
337.
Патон Б.Е. Избранные труды [Книга] / Б.Е. Патон ; [редкол.: К.А. Ющенко и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины. – Киев : Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, 2008. – 893, [1] с., 16 л. цв. ил. : портр., ил., табл. – Текст укр., рус., англ. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8872-09-9
338.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
339.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7067
340.
Воройский Ф.С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-справочник [Книга] : вводный курс по информатике и вычислит. технике в терминах / Ф.С. Воройский ; [гл. ред. С.И. Самсонов]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Либерия, 2001. – 535, [1] с. : ил. – Алф. указатели.: с. 450-535. – Библиогр.: с. 427-448. – ISBN 5-85129-134-6
341.
Почепцов Г.Г. Информационные войны [Книга] / Георгий Почепцов. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2001. – 573, [2] с. : Библиогр.: с. 571-573 и в конце разд. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-087-х,
342.
Вислоцкая М. Искусство любви [Книга] = Sztuka kochania / [М. Вислоцкая ; пер. с пол. Л.В. Волгина ; предисл. И.С. Кона]. – Изд. 2-е с изм. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 256 с. – Перевод изд.: Sztuka kochania. Warszawa : Iskry, 1985. - Парал. тит. л. ориг. - Авт. на тит. л. не указ. – (Библиотечная серия). – ISBN 5-278-00294-8
343.
Симонов Ю.Г. История географии в Московском университете: события и люди [Книга] / Ю.Г. Симонов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Геогр. фак. – Москва : Городец. – ISBN 978-5-9584-0212-0
344.
История государства и права зарубежных стран [Книга] : в 2 т. : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма. – ISBN 978-5-89123-943-2
345.
Стефаник В. І чого ти, серце моє [Книга] : вибране / Василь Стефаник. – Київ : Академія, 2015. – 271, [1] с. – В змісті розд.: Чиста, як плуг, що оре ; Синя книжечка ; Камінний хрест ; Дорога ; Моє слово ; Зeмля ; Давня мелодія ; Від себе. - : Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) › українське). – ISBN 978-966-580-465-9
346.
Пашук А.І. І. Франко про марксизм і соціал-демократизм [Книга] : монографія / Пашук Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 173, [3] с. – Бібліогр.: с. 174. – ISBN 978-617-10-0056-8
347.
Палійчук О. Іван-Космонавт [Книга] : вірші для дітей дошк. та молодшого шк. віку / Олекса Палійчук. – Київ : Боривітер, 2015. – 61, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-7218-13-3
348.
Приліпко І.Л. Ідейно-художні домінанти прози про духовенство в українській літературі XIX - початку XXI століть [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Приліпко Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
349.
Положій Є.В. Іловайськ [Книга] : розповіді про справжніх людей / Євген Положій ; [худож.-оформлювач В.А. Боднар]. – Харків : Фоліо, 2015. – 377, [4] с. – (Історична правда). – ISBN 978-966-03-7358-7
350.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,