Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Иродов И.Е. Задачи по общей физике [Книга] : учебное пособие для студ. физических спец. высших учебных заведений / И.Е. Иродов. – 8-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 432 с. : илл., табл. – (Серия "Технический университет. Общая физика"). – ISBN 978-5-94774-693-8
327.
Закон и жизнь [Журнал] : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
328.
Ющенко І.М. Закон про Державний бюджет України: теоретико-правовий аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ющенко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
329.
Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні (теоретико-історичне дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Дзейко Жанна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011
330.
Литвин Р.В. Закономірності формування твердих зносостійких електроіскрових покриттів короткими високочастотними імпульсами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Литвин Роман Валерійович ; НАН України ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2012
331.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
332.
Збірник задач з математики для вступників до втузів [Книга] / В.К. Єгерев, В.В. Зайцев, Б.А. Кордемський, Т.М. Маслова, І.Ф. [та ін.] Орловська; [Єгерев В.К. та ін.] ; за ред. М.І. Сканаві ; переклали з рос. : Є.В. Бондарчук, Ю.Ю. Костриця, Л.П. Оніщенко. – 6-те вид., стереотипне. – Харків : Учбова книга, 2004. – 480, [5] с. : іл. – ISBN 5-11-004701-4
333.
Збірник задач з теорії випадкових процесів та її застосувань [Книга] : навчальний посібник для студ. університетів, які навчаються за напрямом підготовки "Математика" / [Д.В. Гусак та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 398 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 387-392. – ISBN 978-966-439-144-0
334.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / Держ. агенство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
335.
Збірник урядових нормативних актів України [Журнал] : нормативно-правове видання / Державне підприємство "Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ : Україна, 1997-
336.
Устименко В.Є. Зведи свій храм [Книга] : з історії Свято-Покровського трипрестольного храму с. Жукля на Чернігівщині / Василь Устименко ; Нац. спілка краєзнавців України. – Київ : Академпрес, 2011. – 207, [1] с., [32] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-7541-11-8
337.
Звезда [Журнал] : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
338.
Здоровье [Журнал] : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
339.
Здоровье [Журнал] : научно-популярный журнал / ЗАО "Журнал "Здоровье"; ЗАО "Изд. дом журнала "Здоровье". – Москва, 1955-. – ISSN 0044-1945
340.
Земельне право України: теорія і практика [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
341.
Саркісова Т.Б. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.06 / Саркісова Тамара Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
342.
Саркісова Т.Б. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Саркісова Тамара Борисівна ; КНУТШ. – Київ, 2012
343.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
344.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
345.
Рогач О.Я. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Рогач Олександр Янович ; КНУТШ. – Київ, 2011
346.
Шматько Т.Ю. Зносостійкі склокерамічні матеріали на основі карбіду кремнію і електрокорунду [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Шматько Тетяна Юріївна ; Держ. вищий. навч. заклад "Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012
347.
Зовнішні справи [Журнал] : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
348.
Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України [Книга] : (від давніх часів до наших днів) : підручник / Людмила Чекаленко ; Дипломатична акад. України при МЗС України. – [2-е вид.]. – Київ : Кондор, 2011. – 290 с. : табл. – Бібліогр.: с. 276-281. – ISBN 978-966-351-335-5
349.
Богданюк О.А. Зразки документів у кримінальному процесі [Книга] : станом на 15 лютого 2012 року / О.А. Богданюк, Д.Л. Тупчієнко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 512 с. – Бібліогр.: с. 432-511. – ISBN 978-617-673-028-6
350.
Известия Российской академии наук. Химическая [Журнал] / РАН, Ин-т орг. химии им. Н.Д. Зелинского РАН. – Москва
  № 11. – 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex