Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Дісковський О.А. Гомогенні математичні моделі процесів деформування і оптимізація параметрів функціонально-градієнтних структур [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Дісковський Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016
302.
Господарські суди України: від заснування до сьогодення [Книга] : 1991-2016 / [Б.Ю. Львов, Г.А. Кравчук, О.К. Любимов та ін.]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 782, [2] с. – 25-річчя утворення. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-577-223-1
303.
Лукач І.В. Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні проблеми [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Лукач Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
304.
Паракуда І.В. Господарсько-правове регулювання складської діяльності в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Паракуда Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
305.
Гріффен Леонід Олександрович [Брошура] : біобібліогр. покажчик / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; голов. ред. О.М. Титова ; упоряд. Г.М. Бичковська, С.Ю. Зозуля. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 55, [1] с. : портр. – (Серія "Біобібліографічні покажчики" / голов. ред. О.М. Титова ; вип. 4). – ISBN 978-966-8999-70-3
306.
Гроссмейстер Флор [Книга]. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 255, [1] с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Выдающиеся шахматисты мира)
307.
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 2413-3094
308.
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
309.
Підгурська Т.В. Двосмугові фільтри на діелектичних резонаторах з вищими типами коливань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Підгурська Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016
310.
Окулич И.П. Депутатская этика в России [Книга] = Parliamentary ethics in Russia / И.П. Окулич, Н.С. Конева. – Челябинск : ИзЛиТ, 2013. – 327, [1] с. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 325-326, в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-906606-03-7
311.
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (90). – 2016. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
312.
Держава та регіони. Серія: Державне управління [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (54). – 2016. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
313.
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (25). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
314.
Вікулова А.О. Державне регулювання комерціалізацією інтелектуальної власності в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Вікулова Альона Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
315.
Детектив США [Книга] : [сборник]. – Москва : RENAISSANCE ; EWO-S&D. – ISBN 5-7664-0447-6
316.
Оліх О.Я. Дефекти у напівпровідникових та діелектричних кристалах [Книга] : [посібник] / Оліх О.Я. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2016. – 149, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 149
317.
Василенко Ю.В. Дещо про тіньову економіку України [Книга] / Ю.В. Василенко. – Київ : [б. в.], 2008. – 169, [11] с. : іл., табл. – Бібліогр. с. 169. – ISBN 966-5554-093-9
318.
Басараб В.С. Дзвони над снігами. Поетична ностальгія [Книга] / Василь Басараб. – Ужгород : Карпати, 2012. – 166, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-671-336-3
319.
Дивоовид. Антологія української поезії XX ст. [Книга] : [хрестоматія : 111 поетів представлені 909 творами]. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 2007. – 783, [1] с. : іл. – Сер. засн. у 2007 р. – Бібліогр.: с. 731-758. – (Серія поетичних антологій "Дивоовид"). – ISBN 978-966-408-281-2
320.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
321.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
322.
Іванісік А.І. Динаміка нелінійно-оптичних процесів у керівських рідинах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Іванісік Анатолій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
323.
Фарина О.І. Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Фарина Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
324.
Слабченко Є. Дипломатична історія України [Книга] / Євген Слабченко ; упоряд. Ірина Матяш. – Київ : Кліо, 2016. – 493, [3] с. : іл. – До 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років. - Покажч. імен.: с. 483-493. – Бібліогр.: с. 478-482 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-45-5
«Дипломатична історія України» – праця, створена у 1965 році українським дипломатом, громадським діячем в еміграції, кінорежисером, колекціонером Євгеном Слабченком (псевдонім Ежен Деслав). Хронологічно книга охоплює період 907–1918 рр: від першої угодикиївського князя Олега з візантійським імператором Львом VI до IV Універсалу Української Центральної Ради
325.
Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє [Книга] : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 255, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-311-7
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,