Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Галактики ПГАСА [Книга] = Галактики ПДАБА : литератур. произведения сотрудников ПГАСА / М-во образования и науки Украины, Приднепр. гос. акад. строительства и архитектуры ; [редкол.: В.И. Большаков (глав. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – 206, [2] с. – Навстречу 85-летию со дня основания академии. - Парал. тит. л. укр. – ISBN 978-976-323-098-6
302.
Самойленко В.М. Географічні інформаційні системи та технології [Електронний документ] : електр. підручник для студ. вищ. навч. закладів : Версія 1.0 / В.М. Самойленко. – Київ : [б. в.], 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD). – Назва з етикетки диску. – ISBN 978-966-521-585-1
Рекомендовано МО НМС України як електронний підр. для студ. внз.
У електрон. підр. виклад. базові положення та підходи теорії ймовірностей, математичної статистики та теорії випадкових функцій, методологічно та методично оптимально систематизовані для імовірнісного матем. аналізу параметрів географ. проц. і явищ, стану географ. систем ( геосистем )
303.
Нікулін С.Л. Геоінформаційна технологія вирішення прогнозно-пошукових задач за комплексом геолого-геофізичних і космічних даних [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.05 / Нікулін Сергій Леонідович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
304.
Лазоренко-Гевель Геоінформаційний моніторинг природних комплексів України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Лазоренко-Гевель Надія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013
305.
Геология и полезные ископаемые мирового океана [Журнал] = Geology and mineral resources of world ocean = Геологія і корисні копалини світового океану : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2005-. – ISSN 1999-7566
306.
Цибульська О.В. Геолого-генетична типізація селів та оцінка селенебезпеки басейну р. Тиса (гірськоскладчаста область Карпат) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Цибульська Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
307.
Устенко С.А. Геометрична теорія моделювання криволінійних форм лопаткових апаратів турбомашин з оптимізацією їх параметрів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.01 / Устенко Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013
308.
Гетьман [Журнал] : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
309.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
310.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
311.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
312.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
313.
Гілея [Журнал] : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
314.
Гілея [Журнал] : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
315.
Задорожный Г.В. Глобализирующееся знаниеемное хозяйство: проблемы ренты и квазиренты [Книга] / Задорожный Г.В., Кацуба А.В. – Харьков : Точка, 2013. – 232, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 217-230. – ISBN 978-617-669-114-3
316.
Юськів Б.М. Глобалізація і трудова міграція в Європі [Книга] / Богдан Юськів. – Рівне : О.М. Зень, 2009. – 478, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 442-478. – ISBN 978-966-2096-86-6
317.
Кушнір В.Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав"я (друга половина XIX - перша половина XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Кушнір В"ячеслав Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
318.
Понкина А.И. Государственное управление и самоуправление в области спорта [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Понкина Алена Игоревна ; [Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ]. – Москва, 2013
319.
Гражданский кодекс Восточной Галиции 1797 г. [Книга] = Codex civil pro Galicia Orientali anni MDCCXCVII / под ред. О. Кутателадзе и В. Зубаря ; пер. с лат. А. Гужвы. – Москва ; Одесса : Статут, 2013. – 534, [2] с. – Парал. тит. л. лат. - Текст. парал. лат., рос. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8354-0942-6
320.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
321.
Соболєва О.В. Графостилістичні особливості текстів інтерв"ю (на матеріалах французських журналів для жінок) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Соболєва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
322.
Гуманізація навчально-виховного процесу [Журнал] : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
323.
Гуманізація навчально-виховного процесу [Журнал] : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
324.
Гуманізація навчально-виховного процесу [Журнал] : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
325.
Березовський О.О. Гумор і сатира в Україні [Книга] / Олександр Березовський. – Вид. 3-тє випр. і доповн. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 115, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2256-68-0
Бібліотеці Київського Національного університету ім. Т. Шевченка,
Від автора, Підпис 19.01.2014 р.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,