Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Дослідження з лексикології і граматики української мови [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ
302.
Маринець К.В. Дослідження розв"язків нелінійних крайових задач на основі параметризації [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Маринець Катерина Василівна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013
303.
Древняя Русь. Вопросы медиевистики [Журнал] / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2000-. – ISSN 2071-9574
304.
Дриновський збірник [Книга] = Дриновски сборник / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова. – ISBN 978-954-322-493-7
305.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
306.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-7656
307.
Голець М.І. Духовність дитини в ранньому віці [Книга] : інноваційні дослідження / М.І. Голець. – Київ : Вища школа, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-207. – ISBN 978-966-642-502-0
308.
Вовк І О. Духовно-релігійні пошуки І.Ю. Рєпіна у дзеркалі сучасної біографістики [Книга] / О.І. Вовк. – Харків : Сага, 2012. – 112, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-575-060-5
309.
Трохименко В.І. Еволюція ринку банківських послуг за умов глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Трохименко Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
310.
Ейдос [Журнал] = Eidos : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ
311.
Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування [Книга] = Экология, неоэкология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование = Ecology, Neoekology, Environment Protection and Balanced Natural Management : матеріали IV Регіон. наук. конф. студ., магістрантів, аспірантів та молодих вчених, 8-9 груд. 2011 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; під заг. ред. А.Н. Некос. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 161, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-623-829-3
312.
Екологія. Право. Людина [Журнал]. – Львів, 1995-
313.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
314.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
315.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
316.
Економічний вісник Донбасу [Журнал] : науковий журнал / Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т економіки промисловості НАН України. – Луганськ, 2004-. – ISSN 1817-3772
317.
Ломака О.А. Етнічні процеси в центрально-українському регіоні в кінці 40-х - початку 90-х років XX ст. (на матеріалах Кіровоградської області) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ломака Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
318.
Женский журнал Здоровье [Журнал] : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
319.
Жизнь национальностей [Журнал] / Редакция журнала "Жизнь национальностей" (некоммерческая орг-ция). – Москва, 1918-1924
320.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
321.
Журнал аналитической химии [Журнал] / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
322.
Журнал нано- та електронної фізики [Журнал] = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді і спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
323.
Журнал общей химии [Журнал] / Российская академия наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
324.
Журнал органічної та фармацевтичної хімії [Журнал] = The journal of organic and pharmaceutical chemistry=Журнал органической и фармацевтической химии / Національний фармацевтичний універси. – Харків, 2003-. – ISSN 0533-1153
325.
Журнал органічної та фармацевтичної хімії [Журнал] = The journal of organic and pharmaceutical chemistry=Журнал органической и фармацевтической химии / Національний фармацевтичний універси. – Харків : НФаУ, 2003-. – ISSN 0533-1153
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,